Cursus fytolicentie P1 en P2 | Groen Groeien

Groen groeien is de vereniging voor Vlaamse tuinaannemers.
Ze verdedigt hun belangen, verenigt haar leden en zorgt voor commerciële en praktische voordelen. Word nu lid

Lid worden Ledenaanbod Login

Vragen of meer info nodig? Contacteer ons

Cursus fytolicentie P1 en P2

Wat is een fytolicentie?

Om als professioneel gebruiker, distributeur of voorlichter gewasbeschermingsmiddelen te mogen gebruiken, moet je over een fytolycentie beschikken. Een fytolicentie is een certificaat van de federale overheid dat aangeeft dat je ze op een correcte manier kan toepassen. Met de verplichting om een fytolicentie te hebben, wil met het werken met gewasbeschermingsmiddelen voorbehouden voor personen met de nodige kennis zodat deze middelen zo veilig en correct mogelijk gebruikt worden met zo min mogelijk risico’s voor mens, dier en leefmilieu.  

Voor wie verplicht?

Een fytolicentie is verplicht voor personen die:

1. gewasbeschermingsmiddelen voor professioneel gebruik aankopen, bewaren of gebruiken in het kader van hun beroepsactiviteiten
2. voorlichting geven over gewasbeschermingsmiddelen
3. gewasbeschermingsmiddelen verdelen of verkopen.

Een fytolicentie wordt enkel toegekend aan natuurlijke personen.  

Welke fytolicenties zijn er?

Er bestaan 5 types:

NP: Distributie van of voorlichting over middelen voor niet-professioneel gebruik
P1: Assistent professioneel gebruik (medewerkers tuinaannemers)
P2: Professioneel gebruik (tuinaannemers)
P3: Distributie van of voorlichting over middelen voor professioneel gebruik
PS: Specifiek professioneel gebruik Een licentie

P3 laat toe de taken uit te voeren van een licentie NP, P1 en P2.  

Hoe vraag je een fytolicentie aan?

Sommige diploma’s komen in aanmerking voor een aanvraag van een fotolycentie.

Wie niet over dergelijk diploma of getuigschrift beschikt, dient via het naschools onderwijs deel te nemen aan de basisopleiding en/of het examen vooraleer een fytolicentie kan aangevraagd worden.  

Bij AgroCampus kan je terecht voor P1, P2 en P3-cursussen. De volledige lijst met cursussen vind je op de website van AgroCampus.

Datum
Zondag 07 oktober 2018 vanaf