Studiedag 'Naar een efficiënt waterbeheer met groenzones' | Groen Groeien

Groen groeien is de vereniging voor Vlaamse tuinaannemers.
Ze verdedigt hun belangen, verenigt haar leden en zorgt voor commerciële en praktische voordelen. Word nu lid

Lid worden Ledenaanbod Login

Vragen of meer info nodig? Contacteer ons

Studiedag 'Naar een efficiënt waterbeheer met groenzones'

Onder druk van een veranderend klimaat worden gemeenten en hun inwoners geconfronteerd met waterschaarste en wateroverlast. Groenzones lijden hieronder, terwijl dit juist belangrijke klimaatadaptieve maatregelen zijn met heel veel voordelen. Het is duidelijk dat we beter moeten omgaan met water en groen. Op deze afsluitende studiedag worden de eindresultaten en ervaringen van 2 jaar onderzoek belicht en wensen we de groensector te inspireren rond efficiënt waterbeheer met groenzones.

Programma

09u30: Ontvangst met koffie

10u00: Groenblauwe dooradering en klimaatadaptatie: overzicht van Vlaamse beleidsinitiatieven - Robin De Smedt (Departement Omgeving)

10u30: Projectresultaten ‘Naar een efficiënt waterbeheer met groenzones’ - Eva Reybroeck (PCS), Filiep Bouckenooghe en Rudi Geerardyn (VVOG), Greet Tijskens (Velt) en Eliza Romeijn-Peeters (Regionaal Landschap Schelde-Durme)

11u15: Gedragsverandering en draagvlakvergroting voor klimaatadaptieve steden - Annick Vanhove (Contutti)

12u15: Lunch

13u15: Interactieve inspiratiesessies (deelnemers kunnen twee van de vier interactieve sessies volgen):

    • Inspiratiesessie 1: over het project ‘Toekomstbomen’, ervaringen met Oenosan, TerraCottem en Acterra en groenblauwe projecten in Oudenaarde - Stefaan De Smet, Stad Oudenaarde
    • Inspiratiesessie 2: over hoe er in Eeklo stadsbreed gewerkt wordt rond het thema water en groen/blauw, en hoe hiermee rekening gehouden wordt bij nieuwe projecten (o.a. bij het project Wilgenpark) - Talitha Voet (Stad Eeklo)
    • Inspiratiesessie 3: over de ervaringen met bomenaanplantingen en hoe het succes hiervan te vergroten en aanpak bermbeheer - Pieter Van Nieuwerburgh (Agentschap Wegen & Verkeer)

    • Inspiratiesessie 4: interactieve sessie rond hoe de groensector burgers kan meekrijgen in een verhaal van ontharding, meer biodiversiteit, MaaiMeiNiet,… We gaan aan de slag gaan met een voorbeeld van (één van) de deelnemers - Annick Vanhove (Contutti)


15u00: Bezoek praktijkproeven op PCS: Sortiment voor wadi’s, aanplanttechnieken voor laanbomen en organische bodemverbeterende middelen bij aanleg en onderhoud

16u00: Afsluitende drink

Deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht vóór 6 juni 2022 via deze link.

Datum
Dinsdag 14 juni 2022 vanaf 09:30