FYTO (licentie) | Groen Groeien

Groen groeien is de vereniging voor Vlaamse tuinaannemers.
Ze verdedigt hun belangen, verenigt haar leden en zorgt voor commerciƫle en praktische voordelen. Word nu lid

Lid worden Ledenaanbod Login

Vragen of meer info nodig? Contacteer ons

FYTO (licentie)

Fytolicentie:

Sinds 25 november 2015 dient elke professionele gebruiker, verdeler en voorlichter van gewasbeschermingsmiddelen over een fytolicentie te beschikken. Om producten te kopen, toe te passen, te verkopen, op te slaan of er voorlichting over te geven, heb je een fytolicentie nodig. Wij vatten voor je enkele aandachtspunten samen.

Er zijn 3 types fytolicentie voor tuinaannemers:

  • P1 Assistent professioneel gebruik
  • P2 Professioneel gebruik
  • P3 Distributie van of voorlichting over producten voor professioneel gebruik

Hoe lang is je fytolicentie geldig en hoe kan je deze geldigheidsduur controleren?
De geldigheidsduur van de licentie loopt hoe dan ook pas vanaf 25 november 2015. De standaard geldigheidsduur van een fytolicentie is 6 jaar, maar voor de aanvragen op basis van de overgangsmaatregelen gelden er afwijkende geldigheidsduren. Vroeg je je fytolicentie aan tijdens de eerste fase van de overgangsmaatregelen (01/09/2013 tot 31/08/2014), dan is de geldigheidsduur 7 jaar (tot 25/11/2022). Vroeg je deze aan in de tussenfase (01/09/2014 tot 28/02/2015), dan is de geldigheidsduur 6 jaar (tot 25/11/2021). Vroeg je deze aan in de laatste fase van de overgangs-maatregelen (01/03/2015 t.e.m. 24/11/2015) dan bedraagt de geldigheidsduur 5 jaar (tot 25/11/2020). Je kan je geldigheidsduur steeds controleren via je online dossier.

Hoe je fytolicentie verlengen?
Een fytolicentiehouder moet gedurende de geldigheidsduur van zijn licentie een aantal vormingsactiviteiten bijwonen. Het minimaal aantal verplicht te volgen vormingsactiviteiten is afhankelijk van het type fytolicentie. In de onderstaande tabel vind je een overzicht van het minimaal aantal verplicht te volgen vormingsactiviteiten per type fytolicentie.

Minimum aantal te volgen vormingsactiviteiten:

  • P1 :  3
  • P2 :  4
  • P3 :  6

Diverse vormingsactiviteiten, die in aanmerking komen voor het behoud van uw fytolicentie, worden o.a. door Groen Groeien georganiseerd. Bij activiteiten, studiedagen of cursussen die in aanmerking komen voor het behoud van je fytolicentie zal steeds een vermelding staan op de uitnodiging. Je aanwezigheid op een activiteit of opleiding kan digitaal geregistreerd worden. Neem steeds je identiteitskaart mee naar een opleiding voor de nodige registratie. Hoeveel opleidingen je nog dient te volgen binnen de geldigheidsduur van uw licentie kan je steeds controleren via je online dossier.

Doel fytolicentie?
Het doel van de fytolicentie is dat de professionele gebruikers, distributeurs en voorlichters op de hoogte zijn en blijven van nieuwe evoluties omtrent gewasbescherming, zodoende de risico’s van deze producten voor mens, dier en leefmilieu zoveel mogelijk te beperken. De invoering van een fytolicentie kadert in de omzetting van de Richtlijn 2009/128 ter verwezenlijking van een duurzaam gebruik van pesticiden in alle Europese lidstaten.

Heb je nog geen fytolicentie?
Indien je nog geen fytolicentie hebt, kan een aanvraag uitsluitend gebeuren op basis van een geldig diploma/getuigschrift. Indien je niet beschikt over een geldig diploma/getuigschrift dien je een opleiding te volgen en te slagen voor een examen. Opleidingen kan men volgen via het reguliere onderwijs of in naschools onderwijs via één van de erkende vormingscentra. Het aantal uren opleiding dat men dient te volgen, is afhankelijk van het type fytolicentie (P1: 16 uur; P2: 60 uur; P3: 120 uur). Een overzicht van reeds geplande opleidingen vind je op www.lv.vlaanderen.be/nl/opleidingen-fytolicentie of kan je navragen bij een erkend centrum voor naschoolse vorming. Meer gedetailleerde informatie over de fytolicentie kun je vinden op www.fytolicentie.be.

Bron: www.fytolicentie.be
Voor vragen of meer informatie contacteer consulent Jan Vancayzeele (jan.vancayzeele@avbs.be).

 Opleiding fytolicentie Groen Groeien 2016-2017

Groen Groeien organiseerde gedurende de winter 2016-2017 drie opleidingssessies in Tielt, Rumst en Sint-Truiden in het kader van de verlenging van de fytolicentie specifiek voor tuinaannemers. Hieronder vind je de presentaties (enkel voor leden).

Ziekten en plagen in groenvoorziening:

Algemene informatie over gewasbescherming: