Aandachtspunten i.v.m. verkeer voor tuinaannemers | Groen Groeien

Groen groeien is de vereniging voor Vlaamse tuinaannemers.
Ze verdedigt hun belangen, verenigt haar leden en zorgt voor commerciƫle en praktische voordelen. Word nu lid

Lid worden Ledenaanbod Login

Vragen of meer info nodig? Contacteer ons

Controleacties op de weg: enkele belangrijke aandachtspunten

De wegeninspectie van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en de federale wegpolitie voeren regelmatig de controles uit langs de openbare weg. We worden naar aanleiding hiervan als vakorganisatie regelmatig door onze leden gecontacteerd.

De verkeerswetgeving is redelijk complex en soms voor interpretatie vatbaar. Via dit bericht wijzen we de leden op een aantal belangrijke aandachtspunten. Gedetailleerde informatie is beschikbaar op onze ledenpagina 'Verkeer' die je bij de vakinformatie vindt op deze website.

p1bnnsmo28aqv1u5o1nm01q9fmmea.jpg
p1bnqn5eflvhb5em1do1khk4g77.jpg

Overlading kan zware gevolgen hebben

De belangrijkste regel is het laadvermogen van het voertuig volgens het keuringsbewijs. Voor bestelwagens is dit maximum 3,5 ton. Voor vrachtwagens met 2 assen is dit maximaal 19 ton (max. 7 ton op vooras en max. 12 ton op de achteras). Voor een trekker met 2 assen + oplegger met 3 luchtgeveerde assen is dit maximaal 44 ton (max. massa per dragende as is 10 ton en de max. massa per aangedreven as is 12 ton).

Vrijstelling tachograafgebruik voor tuinaannemers

Het gebruik van de tachograaf is een vrij complexe en technische materie. In de regel wordt een tachograaf steeds verplicht op elk wegvervoer, tenzij de bestuurder kan genieten van de voorziene uitzonderingen. Tijdens de autokeuring dient de bestuurder te melden dat hij van de vrijstelling gebruikt maakt. Anders wordt het voertuig onderworpen aan de tachograafkeuring.

Vrijstelling vakbekwaamheid rijbewijs C

In 2007 werd de regelgeving over de vereiste van vakbekwaamheid ingevoerd voor bestuurders van voertuigen voor de categorie C/C+E, maar ook voor de subcategorie C1/C1+E. Voor dit attest bestaan er enkele vrijstellingen. Dit is onder andere het geval voor voertuigen gebruikt voor het vervoer van materiaal (inclusief producten), apparatuur of machines die de bestuurder nodig heeft voor zijn werk, op voorwaarde dat dit vervoer niet de hoofdactiviteit is van de bestuurder.

Toegestane afmetingen vrachtwagens

Ook de maximaal toegestane afmetingen dienen gerespecteerd te worden. Volgens KB van 15 maart 1968, art32bis van 1 januari 1985 is de maximale breedte van een vrachtauto vastgesteld op 2,55 m. De maximale hoogte is 4 m en de maximumlengte is 12,00 meter. Een combinatie van vrachtauto met aanhangwagen mag niet langer zijn dan 18,75 meter. Een combinatie van trekker met oplegger mag niet langer zijn dan 15,50 meter. Te hoog of te breed laden is hier de grootste risicofactor.

Uitstekende ladingen

Volgens het KB van 1 december 1975 art. 46 mag er voor gangbare vrachtwagens niets voor het voertuig uitsteken. Achter het voertuig mag de lading maximaal 1 meter uitsteken zonder extra signalisatie. Lange ondeelbare stukken mogen maximum 3 m achter het voertuig uitsteken mits ze herkenbaar zijn met een bord met rood en witte diagonale strepen van minstens 50 cm x 50 cm. Als het donker is moet er ook een naar achter gericht licht aan hangen met oranje reflectoren op de zijkanten.

Beschik je over een geldig rijbewijs?

Je mag met het rijbewijs B een auto besturen met een aanhangwagen die een MTM (maximaal toegelaten massa) van 750 kg niet overschrijdt. Als de totale MTM van de auto en de aanhangwagen samen groter is dan 3500 kg en/of de MTM van de aanhangwagen groter is dan de ledige massa van de auto, dan is een combinatie van het rijbewijs B+E noodzakelijk. Voor bestuurders die hun rijbewijs B in België behaalden vóór 1 januari 1989 volstaat ook in dit geval hun rijbewijs B en is het rijbewijs B+E is niet vereist. Voor vrachtwagens met een MTM groter dan 3500 kg is een rijbewijs C nodig. Voor voertuigen met een MTM groter dan 3500 kg én kleiner dan of gelijk aan 12.000 kg is er de subcategorie C1. Het rijbewijs C+E is nodig wanneer je met een vrachtwagen ook een aanhangwagen wilt trekken met een MTM groter dan 750 kg.

Welk rijbewijs voor tractoren ?

Bestuurders van landbouwtractoren die geboren zijn vóór 1 oktober 1982 hoeven geen rijbewijs te hebben, ongeacht de doeleinden waarvoor ze de tractor gebruiken. Voor bestuurders die geboren zijn vanaf 1 oktober 1982 is naargelang van het gebruik een rijbewijs G of een rijbewijs C(+E) verplicht. Voor tractoren die je uitsluitend voor land- of bosbouwdoeleinden gebruikt, volstaat het dat je een rijbewijs G hebt. Aannemingswerken vallen hier echter niet onder. Voer je dus met je tractor niet-landbouwactiviteiten uit dan is een rijbewijs noodzakelijk dat overeenkomst met de MTM van het voertuig. In de praktijk zal dat dan meestal het rijbewijs C+E zijn.

Rijbewijs C: houd de vervaldatum van het medisch attest in het oog !

Voor de rijbewijzen C/C+E en C1/C1+E is een medisch attest vereist. Het rijbewijs is geldig tot de einddatum vermeld op het medisch attest. Een medisch attest is normaal vijf jaar geldig, tenzij de geneesheer een kortere termijn vastlegt. Hernieuw dus op tijd dit medisch attest zodat je bij een controle of een ongeval niet voor verassingen komt te staan. Voor het rijbewijs G is geen medisch attest vereist.

Veiligheid en ladingzekering van goederen

Dagelijks waarschuwt de verkeersinfo op de radio voor ladingverlies op onze snelwegen. De verschillende ladingszekerheidssystemen dienen te beantwoorden aan de ‘Europese richtlijnen voor beste praktijken over het zekeren van ladingen voor wegtransport’. Algemeen gesproken moet het ladingzekeringssyteem krachten kunnen weerstaan die worden uitgeoefend wanneer het voertuig een bepaalde versnelling ondergaat. Het zekeren van de lading is geheel afhankelijk van één factor: de wrijvingskracht. M.a.w. door de wrijving tussen de lading en de laadvloer dient het verschuiven van de lading minimaal te zijn. Dit kan door de laadvloer aan te passen (antislipmatten) of de lading vast te maken (spanriemen). Overtredingen in verband met ladingzekering zijn van de derde graad en kunnen bijzonder duur uitvallen.