Akkoord in de sectorale sociale onderhandelingen 2019-2020 | Groen Groeien

Groen groeien is de vereniging voor Vlaamse tuinaannemers.
Ze verdedigt hun belangen, verenigt haar leden en zorgt voor commerciële en praktische voordelen. Word nu lid

Lid worden Ledenaanbod Login

Vragen of meer info nodig? Contacteer ons

Akkoord in de sectorale sociale onderhandelingen 2019-2020

Op 4 juli 2019 zijn de sociale partners van de Paritaire Comités voor de Landbouw en voor het Tuinbouwbedrijf tot een akkoord gekomen in het kader van de sectorale onderhandelingen voor de periode 2019 - 2020. Er werden over heel wat verschillende thema's afspraken gemaakt die een invloed zullen hebben op de bedrijfsvoering op land- en tuinbouwbedrijven waaronder de sector 'Parken en Tuinen'  met werknemers. We halen er voor jullie de belangrijkste afspraken tussenuit die belangrijk zijn voor groenvoorzieners.

Opgelet: niet al deze afspraken gaan direct van start. Voor de meeste akkoorden moeten nog procedures uitgewerkt worden zullen dus pas ingang vinden wanneer alles is afgerond. Enkel de lonen gaan in vanaf 1 juli 2019

1. Lonen

Met ingang van 1 juli 2019 worden de gepubliceerde minimumlonen en alle effectief toegepaste lonen verhoogd met 1,1%. Concreet betekend dit:

Sector                               Categorie 1        Categorie 2        Categorie 3        Categorie 4        Categorie 5
Parken en tuinen A         12,96 €/u            13,37 €/u            14,20 €/u            14,54 €/u            15,32 €/u
Parken en tuinen B         12,67 €/u            13,05 €/u            13,86 €/u            14,20 €/u            14,95 €/u

Ook de forfaitaire premie die je als werkgever betaalt, wordt geïndexeerd. Voor vaste werknemers wordt deze opgetrokken naar 58,96€, te betalen in juli.

2. Woon-werkverkeer

De tussenkomst van de werkgever in het woon-werkverkeer dat gebeurt met eigen vervoermiddelen (bijvoorbeeld een auto) wordt verhoogd van 65 naar 70%. De fietsvergoeding wordt vastgelegd op 0,24€/km vanaf 1 december 2020.

3. Vergoeding werkkledij

Er bestaat in onze sector de mogelijkheid om de werknemers zelf te laten instaan voor het onderhoud van hun werkkledij. Wanneer er in dit verband afspraken gemaakt worden tussen de werkgever en de werknemers, betaalt de werkgever een vergoeding als compensatie voor de kosten die de werknemer in dit verband maakt . Op dit moment zit er veel verschil tussen de verschillende sectoren. Deze verschillen worden over de komende jaren gelijkgetrokken.

Vergoeding        actueel               Vanaf 1/2/20    Vanaf 1/12/20
                              3,05€/week        3,67€/week        3,91€/week

4. Prevent Agri

Er werd tevens afgesproken om PreventAgri - Vlaanderen te verruimen in de komende periode. Er zal in de beginfase één bijkomende persoon worden aangetrokken teneinde bijkomende initiatieven te kunnen ondernemen.

5. Vrijwillige overuren tuinaanleg

Er bestaat een wettelijke regeling in toepassing waarvan werknemers vrijwillig 120 overuren kunnen presteren. Op vandaag dienen er 95 uren (van deze 120) aangerekend te worden op de interne meerurengrens van 143 uren. Rekening houdende met de noodzaak om op de werven en bij de klanten een voldoende grote marge aan mogelijke werkuren te kunnen behouden, werd er afgesproken om het aantal uren dat niet wordt aangerekend op de interne meerurengrens van 143 u op te trekken van 25 u naar 36 u op jaarbasis. De ondernemingen die op deze regeling een beroep willen doen, dienen hun aanvraag te richten bij de voorzitter van het Paritair Comité .