Alarmfase voor droogte in gans Vlaanderen | Groen Groeien

Groen groeien is de vereniging voor Vlaamse tuinaannemers.
Ze verdedigt hun belangen, verenigt haar leden en zorgt voor commerciƫle en praktische voordelen. Word nu lid

Lid worden Ledenaanbod Login

Vragen of meer info nodig? Contacteer ons

Alarmfase voor droogte in gans Vlaanderen

De Vlaamse Droogtecommissie heeft beslist code oranje (alarmfase) af te kondigen in verband met de droogte in Vlaanderen. De commissie vraagt de provinciegouverneurs een verbod op het onttrekken van water in te stellen op alle stroomgebieden van ecologisch kwetsbare waterlopen. De provincies volgen het advies van de Droogtecommissie meteen op door voor het eerst dit jaar een captatieverbod in een aantal stroomgebieden te installeren (Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant) of een bestaand verbod uit te breiden (Antwerpen en Limburg). In West-Vlaanderen blijft voor alle bevaarbare en onbevaarbare waterlopen uit het IJzerbekken een captatieverbod gelden.

De waterlopen in Vlaanderen zijn nog niet helemaal hersteld van de droogte van 2018. Door het tekort aan neerslag hebben de grondwatervoorraden zich ook onvoldoende kunnen herstellen tijdens de afgelopen winter en lente. De voorbije weken viel er amper neerslag en ook voor de komende twee weken wordt nauwelijks of geen regen voorspeld. De peilen en debieten van waterlopen dalen en verschillende waterlopen dreigen droog te vallen. In waterlopen zoals de IJzer, de Leie, de Boven-Schelde en de Dender worden volgens de Droogtecommissie "nieuwe minima voor de tijd van het jaar" genoteerd.

"Ook op alle onbevaarbare waterlopen zijn de peilen dalende en worden er op heel wat locaties erg lage peilen voor de tijd van het jaar gemeten", luidt het. "Op meer dan de helft van de bemeten locaties is de huidige grondwaterstand laag tot zeer laag voor de tijd van het jaar. Bovendien zijn de grondwaterpeilen op quasi alle locaties dalend". Daarom kondigt de Droogtecommissie code oranje (alarmfase) af voor heel Vlaanderen. De provinciegouverneurs krijgen de raad een captatieverbod in te stellen op ecologisch kwetsbare waterlopen, dat zijn waterlopen waarin beschermde habitats/vegetaties of soorten voorkomen.

Uitzonderingen op het verbod kunnen wel, bijvoorbeeld op plaatsen waar het waterpeil nog niet problematisch is.

Vier provincies volgen het advies van de commissie meteen op en vaardigen een captatieverbod op ecologisch kwetsbare waterlopen uit. In West-Vlaanderen blijft in het IJzerbekken op alle waterlopen een captatieverbod van kracht. Daarbuiten gelden er vandaag geen beperkende maatregelen, maar rekent het provinciebestuur erop dat inwoners verstandig omspringen met water. Ook de Vlaamse Droogtecommissie vraagt om spaarzaam om te gaan met alle soorten water.

Bron: Belga / VILT