Bestrijding emelten, engerlingen in grasland. | Groen Groeien

Groen groeien is de vereniging voor Vlaamse tuinaannemers.
Ze verdedigt hun belangen, verenigt haar leden en zorgt voor commerciƫle en praktische voordelen. Word nu lid

Lid worden Ledenaanbod Login

Vragen of meer info nodig? Contacteer ons

Bestrijding emelten, engerlingen in grasland.

Mededeling van het Min . van Volksgezondheid.

Het mag enkel in zand – en zandleembodems en enkel in grasland- weiland, eigenlijk niet in gazons en sportvelden.

Dit vanaf 21 maart 2013 + 120 dagen.

 

PERSBERICHT
Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
 
Producten op basis van 480 g/l CHLOORPYRIFOS zijn toegelaten in grasland

De Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu deelt mee dat de middelen CYREN 4E (8826P/B), DESTROYER 480 EC (9364P/B), DURSBAN 480 (8195P/B), PYCHLOREX 480 EC (8320P/B) en PYRINEX 480 EC (9407P/B), insecticiden op basis van 480 gl chloorpyrifos, toegelaten zijn voor de bestrijding van emelten en engerlingen in grasland-weiland op zand- en zandleembodems, en dit vanaf 01 maart 2013 gedurende een periode van 120 dagen. De toelating werd verleend in toepassing van artikel 53 van Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen. Dit artikel laat toe een toelating te verlenen in bijzondere omstandigheden. Dit geldt enkel voor een beperkt en gecontroleerd gebruik, en indien de plantaardige productie door onvoorziene, op geen enkele andere manier te bestrijden gevaren wordt bedreigd.

Toegelaten producten:
 CYREN 4E (8826/B)
DESTROYER 480 EC (9364/B)
DURSBAN 480 (8195/B)
PYCHLOREX 480 EC (8320/B)
PYRINEX 480 EC (9407/B)