BOERENBOND TREKT SAMEN MET UNIZO NAAR GRONDWETTELIJK HOF | Groen Groeien

Groen groeien is de vereniging voor Vlaamse tuinaannemers.
Ze verdedigt hun belangen, verenigt haar leden en zorgt voor commerciële en praktische voordelen. Word nu lid

Lid worden Ledenaanbod Login

Vragen of meer info nodig? Contacteer ons

BOERENBOND TREKT SAMEN MET UNIZO NAAR GRONDWETTELIJK HOF

In het Zomerakkoord besliste de federale regering dat werknemers, gepensioneerden en zelfs werklozen tot 6000 euro per jaar (of 500 euro per maand) onbelast kunnen bijklussen. Het gaat over diensten ‘met een maatschappelijke meerwaarde’ waarbij de regering naar eigen zeggen wil vermijden dat die in het vaarwater zouden komen van zelfstandige activiteiten en dus oneerlijke concurrentie zouden veroorzaken. Maar garanties daarvoor zijn er niet.

Op de lijst staat bv. ‘kleine onderhoudswerken op of rondom de woning’. Onze vrees is dat hier al snel concurrentie zal ontstaan met onze professionele tuinaannemers. Onze bekommernis gaat ook uit naar de kwaliteit van de dienstverlening. Ook op het vlak van veiligheid en aansprakelijkheid maken we ons zorgen. Tuinaannemers moeten voldoen aan een hele reeks veiligheidsvoorschriften bv. inzake het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, arbeidsmateriaal … Wat met een bijklusser? En wat met de aansprakelijkheid als het misloopt? Allemaal vragen waarop geen antwoord is of geen garantie geboden kan worden.

Boerenbond en AVBS - Groen Groeien hebben daarom vorig jaar een duidelijk signaal aan de regering gegeven en sluitende garanties gevraagd op het vlak van eerlijke concurrentie vooraleer het systeem op te starten. Ook vanuit Unizo was er dezelfde vraag en bekommernis. Ondanks dit aandringen heeft het parlement gisteravond het wetsontwerp zonder er één letter aan te wijzigen goedgekeurd. Onbegrijpelijk. Er is dus geen enkele garantie dat de 'occasionele diensten', waarvan sprake, effectief beperkt worden tot échte vriendendiensten. Ook de activiteiten die duidelijk concurrentie zijn met die van gewone zelfstandigen, zoals bv. onderhoudswerken aan of rondom de woning zijn gewoon behouden. Dit is regelrechte en oneerlijke concurrentie voor onze leden-groenvoorzieners en -tuinaannemers.

Daarom heeft Boerenbond ook beslist om samen met Unizo deze regelgeving aan te vechten bij het Grondwettelijk Hof. Een gelijk speelveld voor iedereen, ook in dit dossier.’