… BTW-tarief verkoop van plantgoed door tuinaannemers | Groen Groeien

Groen groeien is de vereniging voor Vlaamse tuinaannemers.
Ze verdedigt hun belangen, verenigt haar leden en zorgt voor commerciële en praktische voordelen. Word nu lid

Lid worden Ledenaanbod Login

Vragen of meer info nodig? Contacteer ons

… BTW-tarief verkoop van plantgoed door tuinaannemers

Groen Groeien blijft aandringen om het btw-tarief bij de verkoop van plantgoed door tuinaannemers te verlagen van 21 naar 6%. De situatie tot op vandaag is dat wanneer een tuinaannemer plantgoed aankoopt, hij daarop 6% btw betaalt, maar hij moet wel 21% btw aan zijn klant aanrekenen. Als die klant de planten zelf gaat kopen, betaalt hij slechts 6%. Een wetsvoorstel werd vorig jaar ingediend om deze scheve situatie te corrigeren. Dit voorstel is superbelangrijk voor de concurrentiekracht van onze tuinaanlegsector. Groen Groeien rekent er op dat de politiek haar verantwoordelijkheid opneemt.

Huidige situatie

De verkoop en de levering van levende (sier)bomen, -heesters, -struiken en andere levende (sier)planten zijn onderworpen aan het verlaagde btw-tarief van 6 %. Het aanleggen van tuinen en het onderhoud ervan is een dienst, in het bijzonder een werk in onroerende staat, onderworpen aan het algemene BTW-tarief van 21 %. Daardoor worden de daarbij gebruikte materialen en planten als bijkomstigheid bij die dienst aan hetzelfde BTW-tarief onderworpen.

Scheve situatie

Hierdoor ontstaat een belangrijk onderscheid dat de eerlijke concurrentie verstoort. Als de tuineigenaar bloemen en planten rechtstreeks koopt bij een sierteler betaalt hij 6 % BTW. Koopt hij de planten echter aan bij een tuinaannemer die meteen ook zorgt voor de bemesting, de beplanting en de aanleg, betaalt hij niet alleen op de werkuren en het concept 21 % BTW, maar ook op de planten die bij de tuinaanleg of het -onderhoud worden geleverd. Nochtans moet de tuinaannemer, die de planten in eerste instantie zelf aankoopt bij een sierteler, op deze aankoop maar 6 % BTW betalen.

Stimulans voor de werkgelegenheid

Maar niet enkel om oneerlijke concurrentie te vermijden zou een verlaging van het tarief van 21% naar 6% positief zijn. De toepassing van het verlaagd BTW-tarief van 6 % zou tevens een stimulans betekenen voor de werkgelegenheid en de tewerkstelling in de sector van de tuinaanleg en -onderhoud. In de sector zijn er afgerond 15.000 mensen actief. In grote lijnen zijn er 7.800 bedrijven/zaakvoerders waarvan 2/3 eenmanszaken en 1/3 met personeel. Zij stellen iets meer dan 8.000 werknemers tewerk. De aanleg en het onderhoud van parken, tuinen en plantsoenen is daarbij een vrij arbeidsintensieve aangelegenheid waar ook laaggeschoolde werknemers een job vinden.

Wetsvoorstel btw-verlaging

Sinds meer dan 10 jaar legt CD&V-volksvertegenwoordiger Nathalie Muylle (CD&V) hiervoor voorstellen op tafel. Met gepast lobbywerk en goede contacten met de politici zijn we erin geslaagd om dit dossier op de agenda te houden. Begin vorig jaar diende N-VA een wetsvoorstel in met hetzelfde voorstel tot btw-verlaging. Volksvertegenwoordiger Rita Gantois (N-VA) kreeg hierbij ook de steun van MR en Open Vld. De vier meerderheidspartijen zitten dus op dezelfde lijn. Dit voorstel corrigeert een scheve situatie en zal ongetwijfeld een zeer positief gevolg hebben voor de groenvoorzieningssector.

Politiek

Minder blij waren we eind juni vorig jaar met het bericht dat dit voorstel niet door de commissie Financiën van het parlement mocht worden goedgekeurd omdat het budgettaire gevolgen heeft. Dit terwijl het voorstel de steun heeft van alle meerderheidspartijen ... en ondanks gunstig advies van het Rekenhof en de steun van de minister van Financiën. Het is bijzonder jammer dat de aanpassing van het btw-tarief voor tuinaanleg (waarover nochtans politieke eensgezindheid bestaat) niet in het zogenaamde zomerakkoord van de federale regering werd meegenomen. We blijven bij de politiek aandringen. We rekenen er dan ook op dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt zodat dit voorstel op de agenda blijft en alsnog kan goedgekeurd worden.

Wrevel binnen meerderheid over keurslijf minister Wilmès

BRUSSEL 17/04 15:53 (BELGA) Kamerleden Erik Van Rompuy (CD&V) en Luk Van Biesen (Open Vld) zijn misnoegd over het strakke budgettaire keurslijf waarin Begrotingsminister Sophie Wilmès (MR) het parlement dwingt. Met lede ogen moeten ze aanzien hoe parlementaire initiatieven geblokkeerd raken omdat het kostenplaatje te hoog zou oplopen. "De minister zou beter een keer iets tegenhouden binnen de regering in plaats van in het parlement", klaagt Van Biesen. De Kamercommissie Financiën moest dinsdagnamiddag de werkzaamheden schorsen omdat de partijen uit de meerderheid niet voldoende in aantal waren. Open Vld en CD&V tekenden present, van N-VA was één op vier leden aanwezig en MR bleef volledig weg. Binnen de meerderheid blijken immers de violen niet volledig gestemd over een aantal wetteksten dat op de agenda stond. Daarbij kijken Van Biesen en Van Rompuy vooral richting de Franstalige liberalen, die met Sophie Wilmès ook de minister van Begroting leveren. Ze vermoeden dat de MR bewust afwezig bleef om, na een veto van minister Wilmès, niet te moeten stemmen over een wetsvoorstel dat de verlaagde btw voor de levering van bloemen en planten uitbreidt naar een tuinaannemer, omdat de berichten over de kostprijs van die ingreep niet eenduidig zijn. Ook op de agenda stond een wetsvoorstel om werknemers een individuele hospitalisatieverzekering te kunnen laten sluiten die ze kunnen meenemen naar andere werkgevers. Het zit Van Biesen en Van Rompuy, twee parlementsleden met heel wat kilometers op de teller, hoog dat er in de Kamer nog amper ruimte is om onderwerpen te bestuderen wegens het budgettaire keurslijf. "Minister Wilmès dwarsboomt voortdurend parlementaire initiatieven, maar heeft zelf niet de moed om dingen te komen verantwoorden", zegt Van Rompuy, die daarmee verwijst naar het recente akkoord bij de begrotingscontrole. Maar ook Van Biesen spaart de kritiek niet. "Ze wil een goede minister zijn voor het parlement, maar dat geldt blijkbaar niet voor de regering", luidt het. "Hoe zit het met de re-design die minister Steven Vandeput zou uitvoeren?" Het gaat volgens beide Kamerleden zelfs zo ver dat de MR een wetsvoorstel over giften aan bepaalde universitaire stichtingen weliswaar mee ondertekende, maar tegenstemde in de commissie omwille van de onzekere budgettaire impact. Van Rompuy wijst naar het ruimere plaatje. "De hervorming van de vennootschapsbelasting en de taxshift zijn samen goed voor 13 miljard euro, terwijl het budgettaire effect helemaal niet duidelijk is. Terwijl als het gaat om 1 miljoen, 2 miljoen of 5 miljoen euro, er een njet komt van haar kant". 

Bron: AVBS en BELGA
Beelden: AVBS