CAO: Eindelijk witte rook, vakbonden en werkgevers tekenden het protocolakkoord | Groen Groeien

Groen groeien is de vereniging voor Vlaamse tuinaannemers.
Ze verdedigt hun belangen, verenigt haar leden en zorgt voor commerciƫle en praktische voordelen. Word nu lid

Lid worden Ledenaanbod Login

Vragen of meer info nodig? Contacteer ons

CAO: Eindelijk witte rook, vakbonden en werkgevers tekenden het protocolakkoord

In het najaar van 2015 werden de sociale onderhandelingen in de land- en tuinbouwsector gevoerd met het oog op een akkoord voor de periode 2015-2016. Op 6 januari hebben de sociale partners binnen het paritair comité tuinbouw (waaronder tuinaanleg) een protocol-akkoord voor de groene sectoren 2015-16 ondertekend.

Groen Groeien werkte actief mee voor de tot stand koming van een evenwichtig akkoord.

Naast de loononderhandelingen kwamen ook zaken aan bod die een effect hebben op de tewerktstelling in de tuinaanlegsector zoals diverse vormen van opleiding, maatregelen tegen oneerlijke concurrentie, maatregelen ter voorkoming van sociale fraude, mogelijkheden i.v.m. sociale certificering en het optimaliseren van de arbeidsorganisatie in de tuinaanlegsector. We komen hier in de komende dagen uitgebreid op terug waarbij we de inhoud van dit sociaal akkoord toelichten.

Voelt u zich geroepen een werkgroep mee te ondersteunen? Mail gerust uw kandidatuur naar info@groengroeien.be!

Artikel Chris Botterman; Boer&Tuinder dd.08/01/2016