Charter voor duidelijke spelregels sociale controles | Groen Groeien

Groen groeien is de vereniging voor Vlaamse tuinaannemers.
Ze verdedigt hun belangen, verenigt haar leden en zorgt voor commerciële en praktische voordelen. Word nu lid

Lid worden Ledenaanbod Login

Vragen of meer info nodig? Contacteer ons

Charter voor duidelijke spelregels sociale controles

De federale regering, de sociale inspectiediensten en de werkgevers- en zelfstandigenorganisaties, waaronder ook Boerenbond, hebben een charter ondertekend voor een betere communicatie bij controles, wederzijds respect en coaching. “Het is voor ons van het allergrootste belang dat er een duidelijk kader bepaald wordt waarbinnen de inspecties kunnen handelen”, aldus Boerenbond-voorzitter Sonja De Becker.

De federale minister van Werk Kris Peeters, minister van Middenstand Denis Ducarme, de staatssecretaris voor fraudebestrijding Philippe De Backer, de overkoepelende inspectiediensten die deel uitmaken van de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) en de interprofessionele werkgeversorganisaties VBO, Unizo, UCM en Boerenbond hebben een charter ondertekend dat een helder kader bepaalt waarbinnen de sociale-inspectiediensten kunnen optreden. Het charter houdt concreet in wat de rechten en plichten zijn van de verschillende betrokken partijen.

De sociale inspectiediensten voeren jaarlijks zo'n 10.000 gemeenschappelijke controles uit op de sociale en arbeidswetgeving bij 224.000 werkgevers en 517.000 vennootschappen in de privésector. "Wederzijds respect en professionalisme vormen de leidraad in dit charter”, zo licht staatssecretaris De Backer toe. “Sociale controles moeten ten allen tijde beleefd, professioneel en met respect voor inspecteurs, ondernemers en werknemers verlopen. Bij het begin van een controle wordt altijd eerst uitgelegd waarom er een controle is en wat er precies gecontroleerd wordt.”

“Sociaal inspecteurs hebben naast een controlerende rol ook een begeleidende en informerende rol en worden aangespoord om coachend op te treden”, gaat De Backer verder. “Ze moeten bonafide ondernemingen begeleiden en helpen om de vaak complexe wetgeving toe te passen. Het charter verduidelijkt ook de prioriteiten van de inspectiediensten." Minister van Werk Kris Peeters benadrukt dan weer het belang van het werk van de Sociale Inspectiediensten. “Zij bewaken het gelijk speelveld”, vindt Peeters. “Dit is een maatschappelijk belangrijke opdracht, niet in het minst omdat ze bonafide bedrijven beschermt tegen oneerlijke concurrenten.”

Ook Boerenbond ondertekende het charter. “Het is voor ons van het allergrootste belang dat er een duidelijk kader bepaald wordt waarbinnen de inspecties kunnen handelen”, reageert voorzitter Sonja De Becker. “Ook bedrijven en werkgevers hebben er belang bij dat een controle op een correcte wijze verloopt en zullen hun medewerking verlenen aan een sociale controle. Wanneer er rechtszekerheid en duidelijkheid is voor alle betrokken partijen, is dit ook belangrijk in het kader van de strijd tegen sociale en fiscale fraude en tegen sociale dumping.”

De ondertekening van dit charter is voor Boerenbond al het derde document dat meer rechtszekerheid brengt op één jaar tijd, zo klinkt het nog. “Vorig jaar werd midden februari het plan ter bevordering van de eerlijke concurrentie (PEC) in de groene sectoren ondertekend. Ook dit PEC had duidelijkere regels en meer rechtszekerheid voor de land- en tuinbouwers als doel. Enkele maanden later, in juni 2017 werd een samenwerkingsovereenkomst tussen de SIOD en de sociale partners van de land- en tuinbouw ondertekend. Nu ondertekenen de interprofessionele werkgevers, de bevoegde ministers en de SIOD een globaal charter.”

Bron: Belga / VILT
Foto's: AVBS