Corona-maatregelen verlengd en invoering corona-attest | Groen Groeien

Groen groeien is de vereniging voor Vlaamse tuinaannemers.
Ze verdedigt hun belangen, verenigt haar leden en zorgt voor commerciële en praktische voordelen. Word nu lid

Lid worden Ledenaanbod Login

Vragen of meer info nodig? Contacteer ons

Corona-maatregelen verlengd en invoering corona-attest

De regering heef recent een aantal belangrijke coronamaatregelen verlegd, en ook een aantal nieuwe beslissingen genomen die relevant zijn voor tuinaannemers. We geven een kort overzicht van de maatregelen die verlengd zijn tot 31 augustus.

  • Werkgevers kunnen onder vrij soepele voorwaarden tijdelijke werkloosheid aanvragen om redenen die met corona te maken hebben. Deze vorm van tijdelijke werkloosheid wordt beschouwd als een situatie van overmacht;
  • Voor de werknemers die tijdelijk werkloos worden, wordt de uitkering op een verhoogd niveau behouden nl. 70% van hun geplafonneerd loon. Daarnaast betaalt de RVA een opleg van 5,63 euro per dag.
  • Voor personen die werkloos worden, wordt de degressiviteit van de uitkeringen werkloosheid tijdelijk stilgelegd omdat het in deze periode niet evident is om op de arbeidsmarkt een job te vinden.
  • Tijdelijk werklozen, bruggepensioneerden, personen in tijdskrediet of in loopbaanonderbreking blijven de mogelijkheid houden om te werken in de tuinbouw met behoud van 75% van de uitkering werkloosheid en 75% van de toeslag van 5,63 euro per dag.
  • Leefloongenieters blijven de mogelijkheid hebben om met behoud van hun volledige uitkering te werken in de tuinbouw.      
  • Het corona – ouderschapsverlof wordt verlengd, zowel voor loontrekkenden als zelfstandigen. Op die manier kunnen ouders met kinderen soepeler ingaan op de noden die verband houden met de kinderopvang.
  • Het overbruggingsrecht voor zelfstandigen die door de crisis getroffen worden en die daardoor dan ook een uitkering kunnen krijgen, wordt verlengd.

Doktersattesten: het ene corona-attest is het andere niet

Werknemers kunnen gewettigd afwezig zijn op het werk omdat ze door corona arbeidsongeschikt zijn, of omdat er een vermoeden is van corona en ze daarom in quarantaine moeten blijven. Het zijn twee verschillende medische attesten, met gevolgen voor wie de uitkering betaalt.

Als de werknemer effectief arbeidsongeschikt is, moet de werkgever het gewaarborgd loon betalen. Als er een medisch attest is voor een vermoeden van mogelijke besmetting met corona komt de uitkering ten laste van de RVA, maar wordt de uitkering op het niveau gebracht van de uitkering die het RIZIV betaalt bij arbeidsongeschiktheid.