Coronavirus: versterkte maatregelen. Wat betekent dit concreet voor je bedrijf? | Groen Groeien

Groen groeien is de vereniging voor Vlaamse tuinaannemers.
Ze verdedigt hun belangen, verenigt haar leden en zorgt voor commerciële en praktische voordelen. Word nu lid

Lid worden Ledenaanbod Login

Vragen of meer info nodig? Contacteer ons

Coronavirus: versterkte maatregelen. Wat betekent dit concreet voor je bedrijf?

Wees alert en zorg voor de nodige maatregelen!

Tijdens de Nationale Veiligheidsraad, uitgebreid met de ministers-presidenten, van dinsdag 17 maart is besloten tot aanvullende maatregelen. De onderstaande maatregelen voor bedrijven treden in werking op woensdag 18 maart op de middag en worden gehandhaafd tot en met 5 april. De situatie zal nog steeds dagelijks worden geëvalueerd en zal kunnen worden aangepast naargelang de evolutie ervan.

Algemene maatregelen voor bedrijven:

Bedrijven zijn - ongeacht hun omvang - verplicht om telewerk te organiseren voor elke functie waar dit mogelijk is, zonder uitzondering.

 • Voor degenen voor wie deze organisatie niet mogelijk is, zal de social distancing strikt worden gerespecteerd. Deze regel geldt zowel voor de uitoefening van het werk als voor het door de werkgever georganiseerde vervoer. Als het voor bedrijven onmogelijk is om aan deze verplichtingen te voldoen, moeten zij hun deuren sluiten.
 • Indien de autoriteiten vaststellen dat de social distancing-maatregelen niet worden nageleefd, wordt de onderneming in eerste instantie een zware boete opgelegd; in geval van niet-naleving na de sanctie zal de onderneming moeten sluiten.
 • Deze bepalingen zijn niet van toepassing op de cruciale sectoren en essentiële diensten. Die zullen er echter voor moeten zorgen dat de regels inzake social distancing in de mate van het mogelijke in acht worden genomen.

Wat betekent dit voor tuinaannemers:

Je mag voorlopig blijven werken als volgende voorwaarden worden gerespecteerd.

 • Het werk kan niet via telewerk georganiseerd worden.
 • Het werk wordt uitgevoerd in openlucht.
 • Social distancing dient op elk moment gerespecteerd te worden.

Deze maatregelen gelden zowel voor zelfstandigen, arbeiders als bedienden.

Wat betekent dit concreet voor je bedrijf:

 • Contacten met klanten en leveranciers gebeuren uitsluitend via telefoon, e-mail, …
 • Vraag toelating aan de klant vooraleer een werf te mogen betreden.
 • Overleg bij voorkeur via telefoon, e-mail, … met je personeel en leg hen de aanvullende maatregelen uit (social distancing).
 • Bij het minste vermoeden van ziektesymptomen dient de huisarts gecontacteerd te worden.
 • Kantoren, refters en kleedruimtes worden beperkt toegankelijk gemaakt en afficheer de affiche ‘Het coronavirus: hoe kan je een besmetting voorkomen?’ en afficheer dat het aantal personen dat mag aanwezig zijn, gelimiteerd is (social distancing).
 • Voorzie ontsmettingsmiddelen en wegwerpdoekjes voor alle personeelsleden.
 • Per vrachtwagen of bestelwagen dient slechts één persoon aanwezig zijn. Laat personeelsleden apart en indien nodig met eigen vervoer naar de werf rijden.
 • Respecteer ten allen tijde de regels van social distancing op de werf, ook tijdens overlegmomenten en breaks.
 • Wanneer je met veel personeel op één plaats zit, laat hen dan op andere momenten pauzeren/lunchen.

Boerenbond, AVBS en Groen Groeien doen op dit moment maximale inspanningen om in deze onzekere tijden een maximale dienstverlening te verzekeren aan de leden. Intussen worden ook op politiek niveau maximale inspanningen gevraagd om voor onze sector.

Neem zeker een kijkje op volgende website ivm economische werkloosheid indien u met personeel werkt.

Belangrijk bericht : werkgevers die een mededeling tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken versturen wegens de coronacrisis en die niet in staat zijn de indieningstermijn te respecteren mogen de foutboodschap in verband met die indieningstermijn negeren. De RVA zal bij de beslissing van deze mededelingen tijdelijke werkloosheid nodige soepelheid aan de dag leggen.