De tuinaanlegsector blijft groeien | Groen Groeien

Groen groeien is de vereniging voor Vlaamse tuinaannemers.
Ze verdedigt hun belangen, verenigt haar leden en zorgt voor commerciële en praktische voordelen. Word nu lid

Lid worden Ledenaanbod Login

Vragen of meer info nodig? Contacteer ons

De tuinaanlegsector blijft groeien

Recent verscheen een statistisch overzicht van de bedrijven uit de ‘Groene Sectoren’, opgesteld door het ‘Kenniscentrum Groene Sectoren’ (KCGS). Hieruit bleek dat de tuinaanlegsector in België gedurende de laatste decennia een spectaculaire groei kende.

Het aantal werkgevers in de tuinaanlegsector is in 25 jaar tijd meer dan verdrievoudigd en bedroeg in het tweede kwartaal van 2018 in totaal 2.803. Deze werkgevers zorgen samen voor de tewerkstelling van ruim 9.000 arbeiders en 950 bedienden. Het overgrote deel van de werkgevers telt een beperkt aantal werknemers, al merken we een lichte stijging op in elke categorie. We kunnen hieruit afleiden dat de tuinaanlegsector nog steeds belangrijker wordt, wat blijkt uit de continu stijgende tewerkstellingscijfers.

Uit de VLAM-cijfers blijkt dat er in Vlaanderen ruim 10.000 tuinaannemers actief zijn. Dit zijn zowel eenmansbedrijven als werkgevers actief in privaat-, bedrijfs- en openbaar groen. De recente GfK-cijfers (consumentenbevraging) gaven aan dat ongeveer 14% van de Belgen verklaarden in 2018 beroep gedaan te hebben op een tuinaannemer voor de aanleg en/of het onderhoud van zijn/haar tuin. Dit is meer dan een verdubbeling ten opzichte van 2008.

Meer nog. Op basis van de cijfers van de FOD Economie werd er door de groenvoorzieningssector gedurende 2018 een omzetwaarde gecreëerd van 2,65 miljard euro. Een stijging met 0,35 miljard tegenover 2015.

We kunnen hieruit besluiten dat de sector van tuinaanleg en –onderhoud een belangrijke economische sector in België is die nog steeds groeiende is.