DOSSIER: Ontharding | Groen Groeien

Groen groeien is de vereniging voor Vlaamse tuinaannemers.
Ze verdedigt hun belangen, verenigt haar leden en zorgt voor commerciële en praktische voordelen. Word nu lid

Lid worden Ledenaanbod Login

Vragen of meer info nodig? Contacteer ons

DOSSIER: Ontharding

Dossier ontharding: van tegel naar egel

Via de onthardingsteller wil Groen Groeien tuinaannemers warm maken om overbodige verharding op te breken én te vervangen door groen. Ook niet gelegde verharding is ontegensprekelijk winst. Volg hier de onthardingscampagne voor tuinaannemers! De campagne wordt mee georganiseerd vanuit de koepel Green Deal Natuurlijke Tuinen, om de professionele sector zoveel mogelijk aan te spreken.

Tuinaannemers en tuinarchitecten zijn met hun expertise en vakkennis de aangewezen personen om een groene invulling te geven aan een onthard stuk. Ook het ontharden an sich is een werkje waarvoor particulieren de hulp van tuinaannemers nodig hebben. Groen Groeien informeert graag over het belang van ontharden zodat ook jullie het gesprek met klanten kunnen onderbouwen, ondersteunen en nieuwe tuinen mee vorm kunnen geven met de geest van de ontharding voorop. Ontdek hier onze campagne voor professionelen!

Lezingen en vergaderingen

In het kader van de onthardingscampagne organiseert Groen Groeien enkele interessante lezingen en vergaderingen. Ook andere initiatieven die handelen over onthardingen vanuit de Green Deal Natuurlijke Tuinen staan mee op het programma. Op dit moment worden verschillende topics uitgewerkt om lezingen rond te geven. De thema's en datums worden later gecommuniceerd. Op het programma:

  • 40 m² regel, hoe eraan voldoen?
  • Waarom ontharden?

Goede voorbeelden

Enkele deelnemers van de onthardingscampagne toonden ondertussen het goede voorbeeld met hun prachtige projecten. Van grootschalige projecten, tot kleine lokale projecten komen in de kijker. Als u uw eigen onthardingsproject in de kijker wil zetten, kan je deze op elk moment opsturen naar de consulenten van Groen Groeien. Via deze weg kunnen collega's geïnspireerd geraken om dergelijke projecten op gelijkaardige manier aan te pakken.

In Eeklo werd een straat volledig onthard om plaats te maken voor groen!

Het Maaseikplein in Gent werd volledig onthard en wordt volop gebruikt door de inwoners

Experts aan het woord

Om tuinaannemers en tuinarchitecten te inspireren is er ruimte voorzien om experts aan het woord te laten. Ze geven hun visie mee over ontharding, raken wetgeving aan of delen wetenschappelijk onderzoek. Gedurende de campagne zullen meer en meer experts hun mening verkondigen en een kwaliteitsvolle bijdrage leveren in verband met ontharden. 

Planttips

Om de voordelen van het ontharden optimaal te benutten, is het de bedoeling de uitgebroken tegels te vervangen door beplanting. De beplanting trekt nuttige insecten aan, zorgt voor verkoeling en verhoogt de totale biodiversiteit. In kader van onze campagne geven we elke nieuwsbrief een planttip mee.

Groen Groeien als initiatiefnemer in Green Deal Natuurlijke tuinen

Groen Groeien nam dit initiatief om bij te dragen aan de Green Deal Natuurlijke tuinen van het Departement Omgeving. Deze Green Deal moet de biodiversiteit in Vlaamse tuinen verhogen en het draagvlak ervoor versterken. Aandacht voor biodiversiteit levert heel wat voordelen op voor de sector, de tuineigenaar, de natuur en het klimaat. Bent u als professional actief bezig met tuinen? Dien uw actie in en neem deel aan de Green Deal Natuurlijke tuinen.

Neem voor meer informatie een kijkje op de website van de Green Deal Natuurlijke Tuinen