Duidelijke spelregels voor sociale controles | Groen Groeien

Groen groeien is de vereniging voor Vlaamse tuinaannemers.
Ze verdedigt hun belangen, verenigt haar leden en zorgt voor commerciële en praktische voordelen. Word nu lid

Lid worden Ledenaanbod Login

Vragen of meer info nodig? Contacteer ons

Duidelijke spelregels voor sociale controles

De federale regering, de inspectiediensten die deel uitmaken van de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) en de werkgevers- en zelfstandigenorganisaties, waaronder onze vakorganisatie, hebben een charter ondertekend voor een betere communicatie bij controles, wederzijds respect en coaching.

Dit charter houdt concreet in wat de rechten en plichten zijn van de verschillende betrokken partijen. Sociale controles moeten ten allen tijde beleefd, professioneel en met respect voor inspecteurs, ondernemers en werknemers verlopen. De inspecteurs hebben naast een controlerende rol ook een begeleidende en informerende rol en worden aangespoord om coachend op te treden. Ze moeten bonafide ondernemingen begeleiden en helpen om de vaak complexe wetgeving toe te passen. De sociale inspectiediensten hebben ook een maatschappelijk belangrijke opdracht, niet in het minst omdat ze bonafide bedrijven beschermt tegen oneerlijke concurrenten.

De ondertekening van dit charter is al het derde document dat meer rechtszekerheid brengt op één jaar tijd. Vorig jaar werd midden februari het Plan ter bevordering van de Eerlijke Concurrentie (PEC) in de groene sectoren ondertekend. Ook dit PEC heeft duidelijkere regels en meer rechtszekerheid voor de siertelers en groenvoorzieners als doel. Enkele maanden later, in juni 2017 werd een samenwerkingsovereenkomst tussen de SIOD en de sociale partners van de land- en tuinbouw ondertekend. Recent hebben de interprofessionele werkgevers, de bevoegde ministers en de SIOD een globaal charter ondertekend.