EP stemt voor inperking van vergunning glyfosaat | Groen Groeien

Groen groeien is de vereniging voor Vlaamse tuinaannemers.
Ze verdedigt hun belangen, verenigt haar leden en zorgt voor commerciƫle en praktische voordelen. Word nu lid

Lid worden Ledenaanbod Login

Vragen of meer info nodig? Contacteer ons

EP stemt voor inperking van vergunning glyfosaat

Glyfosaat is de meest gebruikte actieve stof in onkruidverdelgers. De Europese Commissie wil het middel opnieuw voor 15 jaar vergunnen, maar daartegen rees protest bij milieu- en gezondheidsorganisaties. Zij zijn bezorgd over de mogelijk kankerverwekkende en hormoonverstorende werking van glyfosaat. Nationale experts die deel uitmaken van het EU-comité dat glyfosaat beoordeelt, moeten zich volgende maand met gekwalificeerde meerderheid uitspreken over de kwestie. Doen ze dat niet, dan beslist de Commissie. In juli verstrijkt de huidige vergunning.

In een niet-bindende resolutie kant het Europees Parlement zich nu alvast tegen een vernieuwing van de vergunning. Voor een totaalverbod op het product, zoals de milieucommissie had voorgesteld, werd evenwel geen meerderheid gevonden. Uiteindelijk kwam er met nipte meerderheid een compromis uit de bus: een vergunning voor 7 in plaats van 15 jaar, gekoppeld aan een inperking van de toepassingen.

Zo zou glyfosaat enkel nog voor professionele doeleinden gebruikt mogen worden. "Landbouwers weten hoe glyfosaat te gebruiken en gecontroleerd en veilig te sproeien. Bij particulier gebruik daarentegen ontbreekt veelal de kennis én de controle", legt Europarlementslid Tom Vandenkendelaere (CD&V) uit. Daarnaast zou volgens de resolutie onder meer het gebruik van het middel in en rondom openbare plaatsen, parken en speeltuinen verboden moeten worden en zou het niet gebruikt mogen worden waar integrated pest management volstaat om onkruid te bestrijden en evenmin voor behandelingen kort voor de oogst.

Ten slotte wil het Parlement dat de commissie een onafhankelijk onderzoek naar mogelijke schadelijke gevolgen voor de volksgezondheid instelt en alle informatie die de Europese voedselveiligheidsautoriteit EFSA heeft gebruikt in haar beoordeling van het middel, openbaar maakt. EFSA oordeelt immers dat glyfosaat niet gevaarlijk is voor de mens, terwijl IARC, het internationaal kankerinstituut, het tegendeel beweert of het risico alleszins anders lijkt in te schatten.

"Dit is een fors waarschuwingssignaal aan de Europese Commissie en de lidstaten. Samen met het toenemend protest van wetenschappers, burgers en politici lijkt het me sterk dat dit democratisch signaal zomaar genegeerd wordt", reageert Bart Staes. Het Groen-Europarlementslid had liever een totaalverbod gehad. Net als onder meer N-VA, Frédérique Ries (MR), Marc Tarabella (PS) en Claude Rolin (cdH) koos hij uiteindelijk voor een onthouding. 

Bron: VILT

p1agd4158n1arknul1trg5f21ak45.jpg