Gaat 2018 de geschiedenis in als droogste jaar? | Groen Groeien

Groen groeien is de vereniging voor Vlaamse tuinaannemers.
Ze verdedigt hun belangen, verenigt haar leden en zorgt voor commerciële en praktische voordelen. Word nu lid

Lid worden Ledenaanbod Login

Vragen of meer info nodig? Contacteer ons

Gaat 2018 de geschiedenis in als droogste jaar?

De zomer van 2018 werd geteisterd door hitte en droogte. Die laatste laat ons ook nu niet los, of er straks een bui valt of niet. Mogelijk stevenen we af op een van de droogste jaren sinds het begin van de metingen. Voorlopig staat onze teller dit jaar op 106 regendagen terwijl een doorsnee jaar ongeveer 199 regendagen telt. Een mathematisch onhaalbaar peil voor 2018. Mogelijk duiken we zelfs onder het bedenkelijke recordjaar 2003, met zijn 143 regendagen.  

De hete zomer van 2018 is voltooid verleden tijd, maar de daarmee gepaard gaande droogte is nog steeds springlevend. Tenzij het druppelt terwijl u dit leest, weigeren de regenbuien los te barsten. Als de weergoden in november en december hun kar niet keren, dan kan 2018 de Belgische klimaatgeschiedenisboeken in als droogste jaar.  

"Deze zomer was het zeer tot uiterst droog in heel België", zegt Luc Debontridder van het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI). "Vandaag is de situatie iets beter, al blijft het zeer droog in pakweg Gent, het Waasland en Antwerpen. In onder andere Henegouwen is het nog steeds uiterst droog. We hebben nog altijd geen normaal niveau bereikt."  

Die aanslepende situatie heeft uiteraard ook gevolgen. "De plantengroei is afgenomen, niets staat nog in bloei. Ook de ondergrondse waterbekkens staan op een laag peil. We hebben frequente, langdurige regen nodig. Daar moeten we de eerste tien dagen niet op rekenen, maar hopelijk komt die er in november en december wel."  

Of die buien er in de laatste maanden van 2018 nog zullen komen, weet niemand. Maar als en indien die droogte aanhoudt, brengt dat nog meer problemen mee. "De waterniveaus moeten worden aangevuld. Als er de komende maanden niets verandert, komt zelfs het volgende teeltseizoen, dat in april begint, in gevaar", stelt Debontridder.  

Een zorgwekkende waarschuwing, al deelt niet iedereen die analyse. "We kunnen onmogelijk voorspellingen maken over zulke lange periodes. We moeten november en december afwachten", sust meteoroloog David Dehenauw, zelf ook verbonden aan het KMI. Datzelfde geldt voor de regendagen. "In theorie kan 2018 het jaar worden met de minste regendagen, maar ook daar kan je nu nog niets zinnigs over zeggen." Ook Boerenbond denkt nu allesbehalve aan een scenario van een aanhoudende, hardnekkige droogte. "Zulke pistes zijn bijzonder hypothetisch, we zijn daar nu niet mee bezig", zegt woordvoerder Vanessa Saenen.  

Toegegeven, dit alles klinkt niet nagelnieuw. Ook vorig jaar en in 2016 kenden we lange periodes van droogte. En dat toont zich niet enkel in de landbouw, ook moeder natuur voelt het aan den lijve. Zo bereikt het waterpeil van de Rijn tegenwoordig ongekende laagten en lijden ook onze beukenbossen.

Dat laatste concludeert de zogenaamde bosvitaliteitsinventaris van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. Onze beuken begonnen al vroeg in de zomer te verkleuren en zijn beduidend minder gezond dan gewoonlijk.  

Zijn die droogte en haar gevolgen dan het nieuwe normaal? "De langetermijnprognoses zeggen dat we de komende decennia warmere zomers met minder neerslag krijgen", zegt Debontridder. "Maar dat is nog iets anders dan een aanhoudende droogteperiode. Die moeten zich de komende jaren blijven herhalen om ze als het nieuwe normaal te beschouwen."

Bron: De Morgen via VILT