Gratis online risicoanalyse-tool OiRA vanaf heden gebruiksklaar | Groen Groeien

Groen groeien is de vereniging voor Vlaamse tuinaannemers.
Ze verdedigt hun belangen, verenigt haar leden en zorgt voor commerciële en praktische voordelen. Word nu lid

Lid worden Ledenaanbod Login

Vragen of meer info nodig? Contacteer ons

Gratis online risicoanalyse-tool OiRA vanaf heden gebruiksklaar

OiRA staat voor Online interactive Risk Assessment en werd mede mogelijk gemaakt door de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO), het Belgische Focal Point van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) en Prevent Agri. De online tool geeft de KMO’s in de sector de mogelijkheid om de risico’s inzake welzijn op het werk (o.a. veiligheid en gezondheid) te beoordelen waarmee zijzelf en hun personeelsleden geconfronteerd worden. OiRA-parken en tuinen kwam tot stand door een intensieve samenwerking tussen de werkgevers- en werknemersorganisaties van de sector, de FOD WASO en Prevent Agri.

Wat is OiRA?

Doorgaans hebben kleine bedrijven beperkte middelen voor risicoanalyses. OiRA, dat voor Online interactive Risk Assessment staat, biedt hiervoor de oplossing. Met deze gratis software, die werd ontwikkeld door het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk (EU-OSHA), kan men op een eenvoudige en kosteneffectieve manier risicoanalyses uitvoeren op de werkvloer. In de tool wordt stap voor stap het risicoanalyseproces doorlopen, zodat de risico’s op de werkvloer geïdentificeerd kunnen worden en daarnaast preventieve acties worden opgesteld in een “op maat gemaakt” actieplan.

Aangepast aan de sector.

OiRA Parken en Tuinen werd ontwikkeld voor en door de sector. De tool is dan ook aangepast aan de zeer specifieke kenmerken van de sector, zoals het werfbeheer, machines, gevaarlijke producten, specifieke werkzaamheden… Naast de risicoanalyse worden ook tips gegeven voor ergonomie, materiaal, uitrusting voor persoonlijke bescherming enz. De tool draagt bij tot betere werkcondities in de sector wat op zich weer leidt tot gezonde, gemotiveerde werknemers. Alle partijen die mee aan de basis van de ontwikkeling van deze OiRA Parken en Tuinen liggen, zijn er rotsvast van overtuigd dat met de tool een reeds lang bestaande behoefte werd ingevuld in het belang van een welzijnsbeleid voor hun organisaties. Alle organisaties hebben zich geëngageerd om deze tool te promoten via hun netwerk.