Green Deal voor meer biodiversiteit op bedrijfsterrein | Groen Groeien

Groen groeien is de vereniging voor Vlaamse tuinaannemers.
Ze verdedigt hun belangen, verenigt haar leden en zorgt voor commerciële en praktische voordelen. Word nu lid

Lid worden Ledenaanbod Login

Vragen of meer info nodig? Contacteer ons

Green Deal voor meer biodiversiteit op bedrijfsterrein

Meer dan 110 bedrijven, organisaties en (lokale) besturen engageren zich om de komende drie jaar de biodiversiteit op hun terreinen te verhogen. Ongeveer 1.250 hectare aan bedrijventerreinen wordt tegen september 2021 met permanente of tijdelijke natuur ingericht. Het Departement Omgeving, het Agentschap voor Natuur en Bos, Natuurpunt en het studiebureau Corridor namen het initiatief voor deze Green Deal. Bij de bedrijven en organisaties die nu al hun medewerking hebben toegezegd, zijn onder meer bpost, Colruyt, Infrabel en Universiteit Antwerpen.

Vlaams minister van Omgeving en Natuur Joke Schauvliege ondertekende samen met de initiatiefnemers een ‘Green Deal bedrijven en biodiversiteit’. De deelnemers hebben elk bepaald welke maatregelen zij zullen nemen om de natuurwaarde van hun terreinen te verhogen. Dat kan op verschillende manieren, vaak met vrij eenvoudige maatregelen. Denk bijvoorbeeld aan streekeigen bomen en planten, nestgelegenheid, waterpartijen, bloemenweiden, of het bannen van pesticiden.

“Via verschillende acties ondersteun ik al vele jaren het verhogen van de biodiversiteit op bedrijventerreinen. Met het instrument van de Green Deal zetten we nu een nieuwe stap in het vergroeningsverhaal van bedrijventerreinen. Tegelijk verhogen we ook het draagvlak daarvoor”, legt Schauvliege uit. Meer groen heeft positieve gevolgen voor ons klimaat en draagt onder andere bij aan waterzuivering, brengt verkoeling en zuivert de lucht. Een rijkere biodiversiteit op en rond bedrijventerreinen versterkt dus de gezondheid en het welzijn van de werknemers en van de buurtbewoners.

De Green Deals zijn een initiatief van minister Schauvliege om bedrijven en sectoren verder te ‘vergroenen’. Het gaat om vrijwillige overeenkomsten tussen (privé)partners en de Vlaamse overheid om samen een groen project na te streven. Bedrijven en organisaties kunnen zelf voorstellen voor een deal aanbrengen en de overheid engageert zich om knelpunten die vergroening belemmeren, aan te pakken. Eerder werden Green Deals afgesproken rond gedeelde mobiliteit (bv. carpoolen), circulair aankopen en het waterverbruik in de brouwerswereld.

Bron: VILT
Beeld: Departement Omgeving