Groen Groeien dringt aan op meer onderzoek en aanplanting van klimaatresistente rassen in Vlaanderen. | Groen Groeien

Groen groeien is de vereniging voor Vlaamse tuinaannemers.
Ze verdedigt hun belangen, verenigt haar leden en zorgt voor commerciële en praktische voordelen. Word nu lid

Lid worden Ledenaanbod Login

Vragen of meer info nodig? Contacteer ons

Groen Groeien dringt aan op meer onderzoek en aanplanting van klimaatresistente rassen in Vlaanderen.

Groen Groeien dringt aan op meer onderzoek en aanplanting van klimaatresistente rassen in Vlaanderen.   Omdat klimaatverandering een voelbare impact heeft op planten in o.m. monumentale tuinen en parken, dringt Groen Groeien aan op meer kennis over klimaatbestendige alternatieven en onderstreept de organisatie de nood aan meer onderzoek en communicatie over droogteresistente rassen.  

Het is een feit dat men op grote domeinen blijvende schade ondervindt van bijvoorbeeld de langdurige droogteperiode uit 2018 en 2019 en van de gevolgen van de klimaatverandering in het algemeen. Naast de aanzienlijke sterfte van jonge aanplantingen, is vooral het afnemen van de vitaliteit van bomen, hun verdroging of het afsterven van volwassen exemplaren zorgwekkend.

Exoten bedreigen onze parken en bossen

Bovendien heeft de verandering van ons klimaat recent een ideale habitat gecreëerd voor sommige exoten, vaak ten koste van inheemse soorten. Denk maar aan de Japanse duizendknoop bij de planten of de exoot ‘letterzetter’ bij de dieren.  Deze laatste vormt een bedreiging voor de inheemse fijnspar. Exoten zijn planten, dieren of micro-organismen die van nature niet in onze streken voorkomen, maar die door toedoen van de mens verspreid werden. Het aantal uitheemse soorten is de afgelopen jaren in Vlaanderen sterk gestegen.

Klimaatbestendige alternatieven

Nog al te vaak zijn de aanplantingsschema’s in monumentale tuinen en parken historisch erfgoed en laten ze verandering niet of beperkt toe.  Er is dus nood aan meer kennis, onderzoek en communicatie over droogteresistente planten om een oplossing te bieden aan de gevolgen die klimaatverandering op onze tuinen en parken. AVBS, de sierteelt en groenfederatie maakte hiertoe reeds een lijst op van klimaatvriendelijke bomen.    

Voor meer informatie:

Bart Verelst - AVBS - Groen Groeien
E.: Bart.Verelst@avbs.be
T.: 0498 40 85 80