Grondwettelijk Hof vernietigt bijkluswet op vraag Boerenbond op vraag van Groen Groeien | Groen Groeien

Groen groeien is de vereniging voor Vlaamse tuinaannemers.
Ze verdedigt hun belangen, verenigt haar leden en zorgt voor commerciële en praktische voordelen. Word nu lid

Lid worden Ledenaanbod Login

Vragen of meer info nodig? Contacteer ons

Grondwettelijk Hof vernietigt bijkluswet op vraag van UNIZO, Boerenbond en acht sectorfederaties

UNIZO, Boerenbond en acht bij UNIZO aangesloten sectorfederaties reageren verheugd op de vernietiging van de bijkluswet door het Grondwettelijk hof. "Hiermee bevestigt het Hof onze redenering: de wet zorgt voor een ongelijke behandeling wat betreft de betaling van bijdragen en belastingen en leidt tot oneerlijke concurrentie ten aanzien van zelfstandigen en ondernemingen", aldus Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO en Sonja De Becker, voorzitter van Boerenbond, namens de betrokken organisaties.

Op donderdag, 24 januari vorig jaar, dienden UNIZO, Boerenbond op vraag van AVBS-Groen Groeien en acht bij UNIZO aangesloten sectororganisaties hun gezamenlijk verzoekschrift tot vernietiging van de zogenaamde 'bijkluswet' in bij het Grondwettelijk Hof. Het gaat om Bouwunie, Nelectra, Horeca Vlaanderen, UBK (kappers), Fitness.be, de Nationale Vereniging van Beroepsfotografen, NAV (architecten) en FBT (textielverzorgers). "We hebben deze stap gezet omdat de bijkluswet de deur open zet voor het beconcurreren van reguliere ondernemers, zonder dat daarbij dezelfde lasten moeten worden betaald en aan dezelfde verplichtingen moet worden voldaan. Reguliere ondernemers en zelfstandigen worden dus gediscrimineerd", legt Sonja De Becker, voorzitter van Boerenbond uit.

"Hiermee komt een einde aan de bijkluswet in zijn huidige vorm, zij het dan vanaf 2021, zoals in het arrest van het Hof bepaald", besluit Danny Van Assche, "We willen met de beleidsmakers in gesprek gaan over de verdere gevolgen, onder andere voor de digitale deelplatformen. De redenering van het Grondwettelijk Hof is immder grotendeels op hen van toepassing. Oneerlijke concurrentie uit die hoek moet worden vermeden."

Ter herinnering: UNIZO, Boerenbond en de betrokken sectorfederaties kunnen enkel een bijkluswet aanvaarden met daarin harde garanties dat de 'occasionele diensten' waarvan sprake effectief worden beperkt tot échte vriendendiensten, door een heldere en ondubbelzinnige afbakening in de wet. Ook is het voor de betrokken organisaties onaanvaardbaar dat werknemers hun reguliere activiteiten (bij hun werkgever) in hun vrije tijd zouden verderzetten als onbelaste bijverdienste. Daarnaast blijven UNIZO, Boerenbond en de betrokken sectorfederaties betreuren dat de wet de 10 % belasting op diensten die via elektronische platformen worden verricht, heeft afgeschaft. Het ging nochtans om een tarief dat lager lag dan hetgeen geldt voor reguliere ondernemers. In zijn huidige vorm biedt de wet geen enkele garantie dat ondernemingen hun huidige activiteit niet geheel of gedeeltelijk onder een platform kunnen onderbrengen (om zo te vermijden dat hun deeltijdse medewerkers sociale bijdragen of belasting moeten betalen). Want ook dat betekent deloyale concurrentie voor ondernemers die hun werknemers wél een volwaardig statuut geven.