Introductie van tolheffing op opleggertrekkende voertuigen van minder dan 3,5 Ton | Groen Groeien

Groen groeien is de vereniging voor Vlaamse tuinaannemers.
Ze verdedigt hun belangen, verenigt haar leden en zorgt voor commerciƫle en praktische voordelen. Word nu lid

Lid worden Ledenaanbod Login

Vragen of meer info nodig? Contacteer ons

Introductie van tolheffing op opleggertrekkende voertuigen van minder dan 3,5 Ton

De drie Belgische overheden hebben recentelijk besloten om de voertuigcategorie N1 BC - met name lichte vrachtwagens met chassis-cabine die als opleggertrekkend voertuig omgebouwd en gebruikt worden – onderhevig te maken aan de kilometerheffing in België. Dit wil zeggen dat deze voertuigen ten allen tijde en op alle wegen een geldige en werkende On Board Unit aan boord zullen moeten hebben.

p1c040mf5elj73231p6v9kohrp3.jpg
p1c040mf5e7dfc2i1hp21g291tnr4.jpg
p1c040mf5e19eq18udlgei9o1mrd5.jpg

Hieronder vindt u nuttige informatie omtrent deze nieuwe tolheffing. Indien u dergelijke voertuigen bezit neem dan de nodige stappen om in regel te zijn.

Vanaf wanneer zal deze tolheffing ingaan en voor wie is die van toepassing?

Deze maatregel zal ingaan vanaf 1 januari 2018 voor alle N1 BC trekkers die in België circuleren zelfs indien ze 3,5 Ton of minder wegen.

Welk tarief zal betaald moeten worden?

Het tarief dat gehanteerd zal worden is het tarief voor de klasse tot 12 Ton en is eveneens afhankelijk van de Euroklasse van het voertuig, u vindt de complete tarieftabellen op de site van Viapass.

Opgelet: Bij de registratie is het de MTMS (maximale toegelaten massa van de slepen) die van belang is en niet enkel de massa van de trekker (MTM).

Hoe kan een eigenaar van een N1 BC trekker de kilometerheffing betalen?

Hiervoor dient hij in het betrokken voertuig een OBU te installeren (On Board Unit) die de kilometerheffing zal berekenen. Deze OBU’s kunnen verkregen worden bij een service-provider, hetzij online via het Road User Portal (RUP) ofwel fysiek via één van de meer dan 120 service punten in België.

Belangrijk: er wordt aanbevolen om de OBU niet aan te schakelen op de openbare weg in België vóór 1 januari 2018, indien u de OBU vast laat inbouwen dan dient u hem te "ontkoppelen" in het Road User Portal (RUP) tot 1/1/18.

Via het RUP kan u de OBU binnen de 2 à 5 dagen laten leveren op een locatie in Europa, indien u heel dringend een OBU nodig heeft, beveelt men aan een service punt te bezoeken.

De service punten zijn 24/7 beschikbaar voor het afhalen, opladen en terugbrengen van OBU’s.

Welke documenten en informatie heb ik nodig bij de registratie van mijn voertuig?

Documenten die de onderstaande gegevens staven:

  • land van herkomst van het voertuig;
  • kentekennummer;
  • Maximale Toegelaten Massa van de slepen (MTMs) van het voertuig 
  • emissieklasse.

Om de voertuigregistratie te vervolledigen, moet u een kopie van alle relevante boorddocumenten uploaden. Het is belangrijk dat de voertuiggegevens geregistreerd op de Road User Portal of aan het service point overeenkomen met de gegevens op de boorddocumenten. Dit verzekert dat u het correcte tolbedrag zult betalen en dus boetes vermijdt.

Specifiek voor deze voertuigen dient de eigenaar de documenten up te loaden die duidelijk vermelden dat het voertuig een opleggertrekkend voertuig is van type BC zoals bvb:

  • Het Identificatieverslag
  • De Technische fiche
  • Het Kentekenbewijs
  • Het Gelijkvormigheidsattest
  • Een document van de ombouwer

Indien uit de papieren niet kan opgemaakt worden of het om een type N1 BC voertuig gaat dan dient de eigenaar contact op te nemen met de service-provider.

TIP!

Er wordt aanbevolen om niet tot het laatste moment te wachten om een OBU te verkrijgen zodat u het toestel kan leren kennen en zeker klaar bent vanaf 1 januari 2018 om de tol te betalen.

Belangrijk: men beveelt aan de OBU niet aan te schakelen op de openbare weg in België vóór 1 januari 2018, indien u de OBU vast laat inbouwen dan dient u hem te "ontkoppelen" in het Road User Portal (RUP) tot 1/1/18.

Bron en foto's : Viapass en Satellic NV