Kamer keurt btw-verlaging goed | Groen Groeien

Groen groeien is de vereniging voor Vlaamse tuinaannemers.
Ze verdedigt hun belangen, verenigt haar leden en zorgt voor commerciële en praktische voordelen. Word nu lid

Lid worden Ledenaanbod Login

Vragen of meer info nodig? Contacteer ons

Kamer keurt btw-verlaging goed

In de Kamer van het Federaal Parlement werd de verlaging van het btw-tarief op de levering van planten door een tuinaannemer goedgekeurd. Groen Groeien heeft samen met AVBS en Boerenbond jarenlang aangedrongen om het btw-tarief bij de verkoop van plantgoed door tuinaannemers te verlagen van 21 naar 6 procent. Deze goedkeuring is zeer belangrijk voor de concurrentiekracht van onze tuinaanlegsector.

De situatie tot op vandaag is dat wanneer een tuinaannemer plantgoed aankoopt, hij daarop 6% btw betaalt, maar hij moet wel 21% btw aan zijn klant aanrekenen. Als die klant de planten zelf gaat kopen, betaalt hij slechts 6%. Het wetsvoorstel om deze scheve situatie te corrigeren, werd eind januari in de Commissie Financiën van het Federaal Parlement goedgekeurd. Op 14 februari werd dit wetsvoorstel tijdens de plenaire zitting van het Federaal Parlement goedgekeurd.

“Opgepast: ten vroegste 10 dagen na publicatie in het Staatsblad wordt deze gewijzigde regeling van kracht. Afwachten dus. We houden je als lid van onze vakorganisatie hiervan op de hoogte via onze nieuwsbrieven.”

Niet enkel om oneerlijke concurrentie te vermijden zal een tariefverlaging van 21% naar 6% positief zijn. Ook zal de toepassing van het verlaagd btw-tarief een stimulans betekenen voor de werkgelegenheid en de tewerkstelling in tuinaanleg en -onderhoud. In de sector zijn er ongeveer 16.000 mensen actief. Er zijn 7.800 tuinaannemers actief waarvan 2/3 eenmanszaken en 1/3 met personeel in de sector actief. Zij stellen iets meer dan 9.000 werknemers tewerk. Daarenboven is de aanleg en het onderhoud van parken, tuinen en plantsoenen vrij arbeidsintensief waardoor ook veel laaggeschoolde werknemers aan de slag kunnen.