Kilometerheffing: wat met tractoren en werfmachines tuinaanleg? | Groen Groeien

Groen groeien is de vereniging voor Vlaamse tuinaannemers.
Ze verdedigt hun belangen, verenigt haar leden en zorgt voor commerciƫle en praktische voordelen. Word nu lid

Lid worden Ledenaanbod Login

Vragen of meer info nodig? Contacteer ons

Kilometerheffing: wat met tractoren en werfmachines tuinaanleg?

Landbouwtractoren uitsluitend voor landbouwgebruik vrijgesteld

De overheid stelt dat voertuigen die de aard hebben van een landbouw-, tuinbouw- of bosbouwvoertuig, die slechts in beperkte mate worden gebruikt op de openbare weg in België en die uitsluitend worden gebruikt voor landbouw, tuinbouw, visteelt en bosbouwwerkzaamheden vrijgesteld zijn van de kilometerheffing. Belangrijk om te weten is dat deze vrijstelling niet automatisch geldt. Hiervoor dient een aanvraag ingediend worden bij de ‘Vlaamse Belastingdienst’.

“Tractoren die gebruikt worden voor wegenwerken, tuinaanleg, grondverzet ... kunnen niet vrijgesteld worden van de kilometerheffing.”

Wat bij gemengd gebruik van landbouwtractoren?

Essentieel voor de vrijstelling is het dubbele criterium: landbouwvoertuig en uitsluitend landbouwgebruik. Tractoren die bijgevolg ook gebruikt worden voor wegenwerken, tuinaanleg, grondverzet ... vallen niet onder deze vrijstelling.

Wat met werfmachines?

Via een omzendbrief van 29 januari 2016 (BS 4 februari 2016) werden nog een aantal bijkomende voertuigen genoemd die buiten de kilometerheffing vallen. Hieronder vallen mobiele kranen, verreikers/hoogtewerkers, graafmachines, bulldozers, betonpompen zonder mixer en dumpers. Indien de bovengenoemde voertuigen goederen zouden vervoeren, dan vallen ze toch onder het toepassingsgebied van de kilometerheffing. In de definitie is immers duidelijk sprake van voertuigen bedoeld of gebruikt, al dan niet uitsluitend, voor vervoer over de weg van goederen.

Hoe vrijstelling aanvragen voor werfmachines?

Omdat sommige voertuigen die buiten het toepassingsgebied van de kilometerheffing vallen, uiterlijk moeilijk herkenbaar zijn en daardoor foutief geseind kunnen worden, kun je het voertuig vrijwillig melden zodat de gegevens opgeslagen worden in een database. Je kunt gebruikmaken van de vrijwillige aanmeldingsprocedure via de Vlaamse Belastingdienst. Let wel dat je hier naast de contactgegevens, ook een foto van het voertuig met nummerplaat moet bijvoegen. We raden je aan deze voertuigen vrijwillig te melden. Dit voorkomt dat het voertuig foutief geseind wordt en bespaart je een hoop administratieve last nadien.

“Indien de Stage- of Fase-norm, of de Amerikaanse Tier-norm beschikbaar is, wordt de Euro-emissienorm hierop gebaseerd. Indien die onbekend zijn, is de datum van de eerste inschrijving bepalend.”

Emissienormen voor landbouwvoertuigen

Een landbouwvoertuig dat buiten de landbouw gebruikt wordt (bv. wegenbouw) of niet uitsluitend voor landbouwactiviteiten gebruikt wordt (bv. grondverzet of tuinaanleg), moet een on-board-unit (OBU) installeren. De OBU moet op de openbare weg permanent aanstaan. De OBU berekent de verschuldigde tol op basis van het aantal gereden kilometer, de tonnenmaat en de uitstoot. Tot voor kort was er enige onduidelijkheid over de emissienormen voor tractoren. Landbouwtrekkers vallen namelijk niet onder de Euro-emissienormen, maar onder de Stage-normen. Daarom werd recent een omzettingstabel opgemaakt. Indien de Stage- of Fase-norm, of de Amerikaanse Tier-norm beschikbaar is, wordt de Euro-emissienorm hierop gebaseerd. Indien die onbekend zijn, is de datum van de eerste inschrijving bepalend.

Mocht je ondertussen reeds je OBU hebben geïnstalleerd, controleer dan in elk geval de emissienorm aan de hand van onderstaande tabel.

 

p1ak37n9jp1v0d1ib9ki1391dh53.PNG

Registratie voertuig en aanvraag OBU: www.satellic.be.

Verdere info vind je op www.viapass.be.

Vrijstelling online aanvragen via www.belastingen.vlaanderen.be/formulier-vrijstelling-kilometerheffing.

Voor vragen of meer informatie, neem contact op met consulent Jan Vancayzeele (jan.vancayzeele@avbs.be).