Ledenvoordeel medische controle werknemers vanaf 1 april | Groen Groeien

Groen groeien is de vereniging voor Vlaamse tuinaannemers.
Ze verdedigt hun belangen, verenigt haar leden en zorgt voor commerciële en praktische voordelen. Word nu lid

Lid worden Ledenaanbod Login

Vragen of meer info nodig? Contacteer ons

Ledenvoordeel medische controle werknemers vanaf 1 april

Een goed absenteïsmebeleid is één van de pijlers van een goed personeelsbeleid. Een belangrijk onderdeel van absenteïsmebeleid betreft de controle van arbeidsongeschiktheden. U heeft als werkgever immers steeds de mogelijkheid om een afwezige, arbeidsongeschikte werknemer te laten controleren door een controlearts. Dit kan zowel binnen als buiten de periode van gewaarborgd loon. De bedrijven die lid zijn van Boerenbond & AVBS kunnen voor deze controles terecht bij Certimed. Zij krijgen deze dienstverlening aan een vaste prijs opgenomen in een raamcontract.

Waarover gaat het?

U heeft als werkgever steeds de mogelijkheid om een afwezige, arbeidsongeschikte werknemer te laten controleren door een controlearts. Dit kan zowel binnen als buiten de periode van gewaarborgd loon.

Er zal bij de controlebezoeken rekening gehouden worden met de clausules die voorkomen in het arbeidsreglement van de betrokken onderneming en waarbij bepaald kan zijn dat de arbeidsongeschikte werknemers op bepaalde tijdsstippen  zich ter beschikking van een eventuele controle moeten houden.

De bedrijven die lid zijn van Groen Groeien kunnen voor deze controles terecht bij Certimed.