Limburg richt provinciaal meldpunt bacterievuur op | Groen Groeien

Groen groeien is de vereniging voor Vlaamse tuinaannemers.
Ze verdedigt hun belangen, verenigt haar leden en zorgt voor commerciële en praktische voordelen. Word nu lid

Lid worden Ledenaanbod Login

Vragen of meer info nodig? Contacteer ons

Limburg richt provinciaal meldpunt bacterievuur op

Waakzaamheid in privétuinen

Bacterievuur is een gevreesde ziekte in de professionele fruitteelt die behoorlijk wat economische schade kan veroorzaken in perenboomgaarden en in mindere mate appelboomgaarden. Het is echter ook een ziekte die kan voorkomen op veel gebruikte plantensoorten in openbaar groen en privétuinen. Het is van belang dat tuinaannemers bacterievuur haarden kunnen herkennen en hier uiteindelijk ook melding van maken. Besmette plantdelen moeten onherroepelijk verwijderd en vernietigd worden om verdere infectie te voorkomen. Het schadebeeld kan wat verschillen van plant tot plant. Typisch is dat tijdens de winter de aangetaste bloemen, bladeren en vruchten niet van de plant vallen en dat bij het aansnijden van de schors van de takken een oranje verkleuring zichtbaar wordt net onder de bast. 

Quarantaine-status is vervallen

Vaak gebruikte plantensoorten als glansmispel (Photinia) of de krentenboom (Amelanchier) zijn bijvoorbeeld gevoelig aan bacterievuur. Een goede aanpak qua bestrijding is noodzakelijk en was tot einde 2019 zelfs een wettelijke verplichting. Bij het in werking treden van een nieuwe EU-Plantgezondheidsverordening verviel echter de quarantaine-status van de ziekte buiten de bufferzones, waardoor er nu een ontbrekend wettelijk kader is om terreineigenaars te motiveren om aandachtig te zijn voor deze ziekte en de gepaste maatregelen te nemen.  

Meldpunt bacterievuur

De provincie Limburg heeft het provinciaal meldpunt bacterievuur opgericht dat centraal staat in een aanpak waar sensibilisering, preventie en interventie voorop staan. Openbare besturen, tuinaannemers en plantenkwekers kunnen bij dit meldpunt terecht als ze vragen hebben over bacterievuur of een (vermoedelijke) infectie willen melden. Na terreincontrole zal het meldpunt zorgen dat een terreinactor geactiveerd wordt die professioneel de vastgestelde haard zal verwijderen. De kosten voor het verwijderen van de haard én eventuele analysekosten zijn ten laste van de provincie Limburg. Op 30 juni vanaf 19u30 organiseert de provincie Limburg ook een webinar rond bacterievuur, waar u laagdrempelig en stap voor stap zal uitgelegd worden hoe u zelf een infectiehaard kan verwijderen. Tevens zal de provinciale aanpak toegelicht worden door een medewerker van het provinciaal meldpunt. Inschrijven kan via onderstaande knop. 

Engagement AVBS

AVBS is een engagement aangegaan om bacterievuur mee te helpen onder controle houden en dit ter bescherming van de professionele tuinbouwsector en de handel van onze producten. Hieronder valt onder andere de sensibilisering van de tuinaannemers om eventuele haarden te herkennen en vernietigen.