Lisabadge voor wie wel en voor wie niet? | Groen Groeien

Groen groeien is de vereniging voor Vlaamse tuinaannemers.
Ze verdedigt hun belangen, verenigt haar leden en zorgt voor commerciƫle en praktische voordelen. Word nu lid

Lid worden Ledenaanbod Login

Vragen of meer info nodig? Contacteer ons

Lisabadge voor wie wel en voor wie niet?

Verplichte registratie?

Alle personen die op tijdelijke en mobiele werven aanwezig zijn om er werken in onroerende staat uit te voeren, moeten sinds 1 april 2014 elektronisch geregistreerd worden. Je dient er dus als werkgever voor te zorgen dat je werknemers of onderaannemers geregistreerd zijn. Iedereen die werken in onroerende staat uitvoert, moet geregistreerd zijn voor elke dag van aanwezigheid op de werf. Deze registratie kan dagelijks gebeuren of voor meerdere dagen tegelijk. Elke aanwezigheid dient geregistreerd te worden vóór de betrokken persoon aan het werk gaat.

De registratie kan onder meer gebeuren via een beveiligde elektronische applicatie van de RSZ, namelijk Checkinatwork (www.checkinatwork.be).

Drempelwaarde

Bij werken in onroerende staat is de aanwezigheidsregistratie verplicht voor plaatsen waar werken worden uitgevoerd waarvan het totale bedrag exclusief btw gelijk is aan of hoger is dan een specifiek drempelbedrag.Het drempelbedrag vanaf hetwelk men verplicht is personen die op de bouwplaats aanwezig zijn, elektronisch te registreren, werd verlaagd tot 500.000 euro exclusief btw voor alle werken in onroerende staat/bouwplaatsen die vanaf of na 1 maart 2016 werden opgestart. Deze wijziging werd ingevoerd door een koninklijk besluit van 15 februari 2016 (B.S. 19/02/2016). Tot nader bericht blijft dit drempelbedrag behouden.

Meer informatie:
op de portaalsite van de sociale zekerheid: de online dienst Checkinatwork 
op de website www.werk.belgie.be onder het thema Welzijn op het werk: Verplichtingen met betrekking tot de voorafgaande aangifte van werken en de aanwezigheidsregistratie op bepaalde bouwplaatsen