Mag de tuinaannemer nog herbiciden toepassen bij de particulier? | Groen Groeien

Groen groeien is de vereniging voor Vlaamse tuinaannemers.
Ze verdedigt hun belangen, verenigt haar leden en zorgt voor commerciële en praktische voordelen. Word nu lid

Lid worden Ledenaanbod Login

Vragen of meer info nodig? Contacteer ons

Mag de tuinaannemer nog herbiciden toepassen bij de particulier?

Tijdens de zomer van 2017 voerde de Vlaamse regering een verbod in op het gebruik van glyfosaat bij particulieren. De overheid riep toen het voorzorgsprincipe in en het gebruik werd aan banden gelegd. In de periode die deze besluitvorming voorafging, was Groen Groeien uitermate bezorgd over de mogelijke impact hiervan op de tuinaanlegsector mocht dit verbod ook gelden voor de professionele sector. Tuinaannemers moeten als professionele gebruikers namelijk steeds beschikken over een fytolicentie om doordacht met gewasbeschermingsmiddelen om te gaan.    

We stelden toen dat de tuinaanlegsector niet getroffen mocht worden door een wijziging van het ‘pesticidendecreet’ temeer omdat de tuinaannemer als professionele gebruiker ook registratieplicht heeft en bestrijdingen moet uitvoeren volgens de verplichte IPM-reglementering die onder bevoegdheid valt van het ‘Departement Omgeving’ van de Vlaamse Overhied. Deze IPM-regels worden verduidelijkt via het programma ‘zonder is gezonder’, weliswaar gebaseerd op dezelfde regels van de geïntegreerde gewasbescherming.  

“Groen Groeien heeft meermaals de bezorgdheden van de leden aan de bevoegde minister en de overheid overgemaakt, uiteindelijk met positief gevolg. De Vlaamse overheid beschouwt een tuinaannemer met een fytolicentie als een professionele gebruiker van fytoproducten.”  

Sinds 6 oktober 2018 is de verkoop én het gebruik van totaalherbiciden met een niet-professionele erkenning verboden en dit zowel voor amateur als voor professioneel gebruik. Eind dit jaar volgt ook een totaalverbod op de verkoop van synthetische herbiciden met een niet-professionele erkenning. Particulieren zullen vanaf 1 januari 2019 geen selectieve herbiciden meer vinden in tuincentra en doe-het-zelf-zaken. Na een uitdooftermijn van één jaar mogen synthetische herbiciden met een niet-professionele erkenning vanaf 1 januari 2020 niet meer gebruikt worden in de tuin.  

Let wel: het verbod vanaf 6 oktober geldt enkel voor producten op basis van glyfosaat met een niet-professionele erkenning (xxxxG/B). Deze mogen dus ook niet meer door professionele tuinaannemers gebruikt worden. Tuinaannemers die beschikken over een fytolicentie dienen gebruik te maken van professionele middelen (xxxxP/B) op basis van glyfosaat. We raden aan om de producten op basis van glyfosaat met een niet-professionele erkenning in fytokast/fytolokaal onder noemer ‘NBGB’ (Niet Bruikbare GewasBeschermingsmiddelen) te plaatsen en deze uiterlijk in het najaar van 2019 kosteloos bij AgriRecover in te leveren.  

Om onkruid nog chemisch te bestrijden, zullen particulieren in Vlaanderen dus meer en meer een beroep moeten doen op een professionele tuinaannemer die in het bezit is van een fytolicentie. Let er wel op dat er in Wallonië en Brussel ondertussen een algemeen verbod geldt. In deze regio’s is het ook voor professionele tuinaannemers verboden om deze middelen toe te passen in particuliere tuinen.