Medische getuigschriften: wat verandert er gedurende de COVID-19-periode | Groen Groeien

Groen groeien is de vereniging voor Vlaamse tuinaannemers.
Ze verdedigt hun belangen, verenigt haar leden en zorgt voor commerciële en praktische voordelen. Word nu lid

Lid worden Ledenaanbod Login

Vragen of meer info nodig? Contacteer ons

Medische getuigschriften: wat verandert er gedurende de COVID-19-periode

Doktersattesten: het ene corona-attest is het andere niet

Werknemers kunnen gewettigd afwezig zijn op het werk omdat ze door corona arbeidsongeschikt zijn, of omdat er een vermoeden is van corona en ze daarom in quarantaine moeten blijven. Het zijn twee verschillende medische attesten, met gevolgen voor wie de uitkering betaalt.

Als de werknemer effectief arbeidsongeschikt is, moet de werkgever het gewaarborgd loon betalen. Als er een medisch attest is voor een vermoeden van mogelijke besmetting met corona komt de uitkering ten laste van de RVA, maar wordt de uitkering op het niveau gebracht van de uitkering die het RIZIV betaalt bij arbeidsongeschiktheid.  

Quarantainegetuigschrift

In het kader van de COVID-19-epidemie zijn recent een reeks wijzigingen aangebracht aan verschillende medische getuigschriften. Die wijzigingen hebben betrekking op de getuigschriften bestemd voor werkgevers/zelfstandigen of voor ziekenfondsen.

Om op deze ongekende situatie in te spelen, maakt het zogenaamde "quarantainegetuigschrift" voor werkgevers deel uit van de arbeidsgeschiktheid. Dit getuigschrift heeft betrekking op 2 soorten situaties: die van werknemers die zich in een mogelijke incubatieperiode van het Covid-19-virus bevinden, maar ook die van een aanzienlijk aantal werknemers die moeten worden beschermd vanwege hun medische situatie waarvan al is vastgesteld dat ze gevaar lopen ( bijv. mensen met een verzwakte immuunafweer).

Medische getuigschriften bestemd voor werkgevers en zelfstandigen

Naar aanleiding van de beslissingen die de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid van 4 mei 2020 heeft genomen, zullen we ten behoeve van de artsen twee nieuwe getuigschriften, die de patiënt aan zijn werkgever bezorgt.

Een medisch getuigschrift heeft betrekking op ziekte, zwangerschap of ongevallen in de particuliere sfeer.

Dat uniek model geldt voor

    • Alle patiënten die voor werkgevers uit de particuliere sector werken,
    • zelfstandigen.

Opgelet: Voor de patiënten die voor werkgevers uit de openbare sector werken, blijven de elektronische getuigschriften in gebruik (het uittreksel uit de software of gecommuniceerd door de patiënt).

Een zogenaamd "quarantainegetuigschrift" wordt afgeleverd aan werknemers die arbeidsgeschikt zijn, maar die zich niet naar hun werkplek kunnen begeven, meer bepaald:

    • als hij in nauw contact is geweest met een geïnfecteerde persoon
    • of als hij zelf besmet is terwijl hij geen symptomen vertoont
    • als zijn medische situatie een risico is (bijvoorbeeld als zijn immuun afweersysteem verzwakt is)

Een patiënt die een quarantainegetuigschrift ontvangt, mag in het algemeen de woning niet verlaten.

Toch zal de arts elke individuele situatie beoordelen en zijn patiënt informeren over de essentiële afwijkingen die toegestaan blijven, zoals essentiële medische afspraken die niet kunnen worden uitgesteld tot na de quarantaineperiode en, als de patiënt geen ander alternatief heeft, voor de bevoorrading van geneesmiddelen en voedsel

Dit getuigschrift is te gebruiken voor alle patiënten ongeacht hun werkgever of sociaal statuut.

Meer info via deze link