Mogen jongeren werken met land- en bosbouwmachines? | Groen Groeien

Groen groeien is de vereniging voor Vlaamse tuinaannemers.
Ze verdedigt hun belangen, verenigt haar leden en zorgt voor commerciële en praktische voordelen. Word nu lid

Lid worden Ledenaanbod Login

Vragen of meer info nodig? Contacteer ons

Mogen jongeren werken met land- en bosbouwmachines?

Mag ik jongeren die op mijn bedrijf meewerken een tractor laten besturen? Dit is een veel gestelde vraag, waarop sinds de recente publicatie van een nieuw KB een eenduidig antwoord geformuleerd kan worden. Belangrijk is om een onderscheid te maken tussen de echte werkzaamheden en de verplaatsingen op de openbare weg.

Werkzaamheden met landbouwmachines en tractoren.

Enkele jaren geleden werd het rijden met tractoren en het werken met landbouwmachines mogelijk gemaakt voor jongeren die beschikten over een gepast rijbewijs (categorie G). Met de nodige instructies en toezicht door de werkgever, konden deze werkzaamheden dan ook door bijvoorbeeld jobstudenten uitgeoefend worden.

Dit is echter niet langer mogelijk. Sinds het in werking treden van het Koninklijk Besluit van 22 mei 2019 worden alle landbouwmachines vermeld in de bijlage X.3-1 van de codex. Dit deel beschrijft alle machines die als gevaarlijk moeten worden beschouwd. Het is dus principieel verboden voor elke jongere werknemer, om een machine die ontworpen werd voor de landbouw en waarmee landbouwactiviteiten worden uitgevoerd, te hanteren, te bedienen en te gebruiken. Het bedienen van een oogstmachine en het rijden met een tractor met een werktuig, een balenpers, een plantmachine, een zaaimachine, een freesmachine, een machine voor grondverzet... kan dus niet langer.

Enkel onder zeer specifieke voorwaarden kan er van dit verbod afgeweken worden. Het gaat dan over studenten/stagiairs, die in het kader van hun opleiding met dergelijke machines werken én enkel onder strikt toezicht van een verantwoordelijke. Daarenboven treft en controleert de bedrijfsleider specifieke preventiemaatregelen die ongevallen moeten voorkomen.

Rijden op de openbare weg.

Een tractor die alleen gebruikt wordt om van plaats A naar plaats B te rijden (bv. om een lading fruit te vervoeren naar de opslag), is een motorvoertuig, maar geen landbouwmachine: dit gebruik van de tractor wordt dan ook niet beschouwd als gevaarlijke arbeid die verboden is voor jongeren. Een jongere (met inbegrip van een jobstudent) mag dus met een tractor op de openbare weg rijden, op voorwaarde uiteraard dat de nodige preventiemaatregelen worden getroffen op basis van de algemene risicoanalyse, en dat de jongere over rijbewijs G beschikt.

Opgepast: deze alinea beschrijft werkzaamheden in kader van landbouw, bosbouw en tuinbouw. Voor aannemingswerken zoals tuinaanleg en -onderhoud is enkel een rijbewijs CE inclusief medisch attest geldig om een tractor (MTM > 3,5 ton) met aanhangwagen (MTM > 0,75 ton) te mogen besturen op de openbare weg.

Bron: Prevent Agri