Omgevingsvergunning gaat van start op 23 februari | Groen Groeien

Groen groeien is de vereniging voor Vlaamse tuinaannemers.
Ze verdedigt hun belangen, verenigt haar leden en zorgt voor commerciƫle en praktische voordelen. Word nu lid

Lid worden Ledenaanbod Login

Vragen of meer info nodig? Contacteer ons

Omgevingsvergunning gaat van start op 23 februari

p1b966rcufu6e1r7j7i8ngs1map3.jpg

De Vlaamse regering heeft beslist dat de omgevingsvergunning van start gaat op 23 februari 2017. Deze omgevingsvergunning komt in de plaats van de stedenbouwkundige vergunning en milieuvergunning en vanaf volgend jaar ook van de sociaal-economische vergunning. “De invoering ervan moet zorgen voor vlottere procedures, meer rechtszekerheid en een betere besluitvorming”, zegt Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege.

Volgens de minister zal de nieuwe omgevingsvergunning het vergunningenlandschap grondig veranderen. “Voortaan worden tegelijk zowel de stedenbouwkundige als de milieuaspecten van een project beoordeeld. De aanvragen moeten digitaal ingediend worden bij één loket, het Omgevingsloket. Vervolgens wordt één openbaar onderzoek en één adviesronde georganiseerd. Dat is efficiënter, bespaart tijd en leidt tot betere resultaten”, klinkt het.

In tegenstelling tot de huidige milieuvergunning zal de omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd gelden. Toch garandeert de minister dat de inspraak van de bevolking en de bescherming van mens en milieu gewaarborgd blijft. Nieuw is ook de verplichting voor de overheden om voor bepaalde ingewikkelde projecten op vraag van de initiatiefnemer een projectvergadering te organiseren. De mogelijkheid om de aanvraag tijdens de procedure te wijzigen, moet dan weer vermijden dat elk probleem tot het heropstarten van de procedure leidt. “De omgevingsvergunning staat dus voor oplossingsgerichte vernieuwingen”, stelt Schauvliege.

Op 23 februari treedt de omgevingsvergunning in werking op alle niveaus: Vlaanderen, de provincies, steden en gemeenten. Steden, gemeenten of provincies die de omgevingsvergunning nog niet digitaal kunnen behandelen, kunnen bij de minister een uitzondering bekomen en pas op 1 juni 2017 van start gaan met de nieuwe procedure. De bestaande procedures blijven dan geldig, maar er kan niet worden afgeweken van de onbepaalde duur van de nieuw toe te kennen vergunning en de aanvragen voor een bouwvergunning met medewerking van een architect moeten sowieso digitaal ingediend worden.

Bron: VILT