Ongewenste zaadpakketten gevaar voor plantengezondheid | Groen Groeien

Groen groeien is de vereniging voor Vlaamse tuinaannemers.
Ze verdedigt hun belangen, verenigt haar leden en zorgt voor commerciële en praktische voordelen. Word nu lid

Lid worden Ledenaanbod Login

Vragen of meer info nodig? Contacteer ons

Ongewenste zaadpakketten gevaar voor plantengezondheid

Het Voedselagentschap waarschuwt voor ongewenste zaadpakketten die vanuit China worden opgestuurd naar particulieren in verschillende Europese landen, maar ook in de Verenigde Staten en Canada. Tot nu toe is in België slechts één gelijkaardig geval gemeld. “Wij roepen burgers op om dergelijke pakketjes te melden en meteen te vernietigen. Wanneer ze uitgezaaid worden, kunnen onbekende plantenziekten of invasieve plantensoorten hun intrede doen”, aldus het FAVV.

De pakketjes met zaad komen ongevraagd bij niets vermoedende burgers terecht via de post. “De oorsprong van deze zaden is onbekend”, zegt het FAVV. Het agentschap roept op om die zaden in geen geval te zaaien en ze in een dubbele gesloten verpakking in de vuilnisbak te gooien. Op die manier worden ze vernietigd. Als de zaden er toch in slagen om te kiemen, kunnen ze plantenziekten meebrengen die op ons grondgebied niet aanwezig zijn of kunnen er invasieve plantensoorten uit ontstaan die moeilijk te bestrijden zijn en gaan overwoekeren.

Het Voedselagentschap vraagt wel om voor de zaadpakketjes worden weggegooid, foto’s te nemen waarop de afzender of het etiket duidelijk zichtbaar is. Die kunnen dan doorgemaild worden naar meldpunt@favv.be waar ze verder onderzocht zullen worden. “We werken samen met de douane en met Europese partners om de oorsprong van de zaden te bepalen en de ongewenste zendingen van zaden te stoppen. We zullen onze bevindingen ook doorgeven aan de Europese Commissie”, legt het agentschap uit.

Internationaal Jaar van de Plantengezondheid

Het FAVV wijst erop dat 2020 tot Internationaal Jaar van de Plantengezondheid werd uitgeroepen. “Plantenziekten en plaagorganismen zijn vaak amper nog uit te roeien wanneer ze eenmaal gevestigd zijn. Ze effectief bestrijden is tijdrovend en niet kosteloos. Preventie is essentieel om de verwoestende gevolgen van plaagorganismen en ziekten te voorkomen, want planten zijn immers essentieel voor de landbouw, ons levensonderhoud en de voedselzekerheid”, klinkt het.

Nu de Verenigde Naties 2020 hebben uitgeroepen tot het Internationaal Jaar van de Plantengezondheid, vindt het Voedselagentschap dit een kans om iedereen bewust te maken, zowel het grote publiek als de beleidsmakers, dat de bescherming van de gezondheid van planten essentieel is om honger uit te roeien, armoede te verminderen, het milieu te beschermen en de economische ontwikkeling te stimuleren. “Het biedt ons de gelegenheid om het belang van de gezondheid van planten nogmaals onder de aandacht te brengen en om het advies te geven om zeer aandachtig en voorzichtig te zijn bij online aankopen via buitenlandse websites”, aldus nog het FAVV.

Bron: VILT