Op welke maatregelen kan je als werkgever beroep doen? | Groen Groeien

Groen groeien is de vereniging voor Vlaamse tuinaannemers.
Ze verdedigt hun belangen, verenigt haar leden en zorgt voor commerciële en praktische voordelen. Word nu lid

Lid worden Ledenaanbod Login

Vragen of meer info nodig? Contacteer ons

Op welke maatregelen kan je als werkgever beroep doen?

Er werden verscheidene maatregelen uitgevaardigd om jou als werkgever door deze coronacrisis te loodsen. Welke maatregel is op maat van jouw bedrijf geschreven? Afhankelijk van je situatie kan je een beroep doen op verschillende steunmaatregelen om het gebrek aan werk op te vangen.

Tijdelijke werkloosheid

Bij verplichte sluiting van jouw onderneming komen jouw werknemers automatisch in aanmerking voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen een volledige of gedeeltelijke sluiting van jouw zaak. Daarnaast verdween het onderscheid tussen economische werkloosheid en werkloosheid wegens overmacht waardoor je ook als werkgever die niet verplicht werd te sluiten, beroep kan doen op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. De procedure voor de betaling van de uitkeringen tijdelijke werkloosheid werd zo veel mogelijk vereenvoudigd. Voor meer informatie kan je terecht op de website van de RVA.

Aanvullende vergoeding bij tijdelijke werkloosheid

Kan je jouw werknemer een aanvullende vergoeding toekennen bovenop de tijdelijke werkloosheidsuitkering wegens overmacht? De meeste cao’s voorzien niet in een aanvullende vergoeding maar je kan steeds vrijwillig besluiten om een aanvullende vergoeding te betalen. Op deze vergoeding zijn trouwens geen RSZ-bijdragen verschuldigd. Zolang de aanvulling maar niet tot gevolg heeft dat jouw werknemer meer zou ontvangen dan wanneer hij gewoon zou werken.

Uitstel van betalingen aan de RSZ

Onder bepaalde voorwaarden heb je recht op uitstel van RSZ-betalingen tot 15 december 2020. Op de site van de RSZ kan je nagaan of jouw onderneming hiervoor in aanmerking komt. Het is een eenvoudige check aan de hand van jouw ondernemingsnummer.

Afbetalingsplan bij de RSZ

Naast het uitstel van betaling kan je voor het eerste en tweede kwartaal 2020 een minnelijk afbetalingsplan bij de RSZ aanvragen. Je kan jouw schuld aflossen aan de hand van maandelijks afbetalingen en dit over een maximumtermijn van 24 maanden. Heb je al jouw sociale zekerheidsbijdragen correct betaald, dan kan de RSZ je vrijstellen van bijdrageopslagen, forfaitaire vergoedingen en/of intresten.

Vergoeding voor thuiswerk

Welke vergoeding kan je jouw werknemers toekennen voor het werk dat ze nu (bijna) volledig van thuis uit presteren? Aan al jouw werknemers die van thuis uit werken (ook aan diegenen die vóór de COVID-19 maatregelen niet van thuis uit werkten) kan je de bureauvergoeding tot dekking van de kosten voor verwarming, elektriciteit, klein bureaugereedschap van 126,94 euro per maand toekennen en dit vrij van sociale zekerheidsbijdragen. Bovendien dient hiervoor geen formele telewerkovereenkomst afgesloten te zijn tussen jou en je werknemer.

Bron: SBB Accountants&Adviseurs