Opgepast voor malafide reclameronselaars | Groen Groeien

Groen groeien is de vereniging voor Vlaamse tuinaannemers.
Ze verdedigt hun belangen, verenigt haar leden en zorgt voor commerciƫle en praktische voordelen. Word nu lid

Lid worden Ledenaanbod Login

Vragen of meer info nodig? Contacteer ons

Opgepast voor malafide reclameronselaars

Zwarte lijst van reclameronselaars

Sinds december 2010 staat er op de website van de FOD Economie een uitgebreide lijst van malafide reclameronselaars.

Dit was nodig gezien het grote aantal malafide reclameronselaars die onder valse voorwendsels ondernemers benaderen en hen het leven zuur maken.  De meeste reclameronselaars werken via dezelfde beproefde methode. Ze sturen ondernemingen een registratieformulier, zogezegd voor een of andere reclamegids, met de vraag om de genoteerde gegevens na te kijken en eventueel aan te vullen. Als ze dat doen, tekenen ze ongevraagd en onwetend een dure overeenkomst waar ze niet onmiddellijk onderuit kunnen.  Een reclameronselaar zal met alle mogelijke middelen trachten uw handtekening los te peuteren. De handtekening en vermelding van de datum vormen immers een vaste contractuele verbintenis. Onderteken dan ook nooit een twijfelachtig aanbod. Voor u het weet heeft u een waardeloze advertentie gekocht.

Alle info i.v.m. bedrog met beroepengidsen, reclame-inlassingen en domeinnamen kun je vinden op onderstaande website van de FOD Economie:
http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/arnaques/Bedrog_beroepsgidsen_reclame-inlassingen_domeinnamen/

Enkele goede reflexen

Onderteken niets!

De handtekening en de vermelding van de datum vormen een vaste contractuele verbintenis. Onderteken nooit een twijfelachtig aanbod of een aanbod dat u niet begrijpt.

Betaal niets!

Zelfs al ontvangt u een factuur waarop de vermelding “herinnering” al of niet is aangebracht, ga systematisch na of deze factuur wel overeenstemt met een gevraagde dienst.

Al ondertekend? Al betaald?

Stop eerst en vooral alle verdere betalingen!

Als u het slachtoffer was van een oneerlijke handelspraktijk (bijvoorbeeld een verkoop met een liefdadig doel terwijl er van liefdadigheid geen sprake is, een factuur zonder voorafgaand contract, …), dan kunt u klacht indienen bij de FOD Economie. Deze FOD heeft immers als opdracht toe te zien op de Belgische goederen- en dienstenmarkt en met name dat de verkopers de economische regelgeving naleven.

Indien u uw rechten wil laten gelden (een terugbetaling bekomen, een kosteloze verbreking van het ondertekende contract, enz.), zullen enkel de gerechtelijke overheden u hierbij kunnen helpen.

Een van de doelstellingen van de Algemene Directie Economische inspectie van de FOD Economie is de oneerlijke handelspraktijken te doen stoppen in het algemeen belang. Om te vermijden dat anderen in de val lopen, kunt u de Economische Inspectie op de hoogte te brengen van de praktijken waarvan u het slachtoffer was.