Overbruggingsrecht ook voor jou als bedrijfsleider | Groen Groeien

Groen groeien is de vereniging voor Vlaamse tuinaannemers.
Ze verdedigt hun belangen, verenigt haar leden en zorgt voor commerciële en praktische voordelen. Word nu lid

Lid worden Ledenaanbod Login

Vragen of meer info nodig? Contacteer ons

Overbruggingsrecht ook voor jou als bedrijfsleider

Normaal is het overbruggingsrecht enkel bedoeld voor zelfstandige ondernemers die tijdelijk of definitief hun activiteiten stopzetten. Ten gevolge van de coronacrisis voorziet de overheid voor de maanden maart en april in een tijdelijk overbruggingsrecht. Dit betekent dat je als bedrijfsleider aanspraak kan maken op een uitkering.

Wanneer heb ik recht op een overbruggingsuitkering?

Je hebt recht op een uitkering wanneer je verplicht bent jouw zaak (deels of geheel) te sluiten of wanneer je je activiteit gedurende minimum zeven opeenvolgende kalenderdagen onderbreekt. Bovendien moet je aangesloten zijn in hoofdberoep of in bijberoep waarbij je minstens de minimumbijdragen in hoofdberoep betaalt. Ook partners die beiden actief zijn in dezelfde vennootschap kunnen elk een overbruggingsuitkering aanvragen.

Mag ik geen loon meer opnemen uit de vennootschap?

Nee, je mag jezelf nog steeds een loon uitbetalen. Het betekent ook niet dat je totaal niets meer mag doen in het kader van jouw activiteit. Beperkte taken die noodzakelijk zijn voor het voortbestaan van jouw onderneming mag je zeker nog doen. Denk hierbij aan het beantwoorden van mails en telefoons. Ook bij spoedgevallen mag je jouw activiteit uitoefenen. Dit geldt niet enkel voor artsen, paramedici en dierenartsen. Ook als garagist, loodgieter, elektricien, … mag je noodzakelijk onderhoud of herstellingen doen.

Hoeveel bedraagt het overbruggingsrecht en wordt dit aan mijn vennootschap of aan mijzelf uitbetaald?

De tijdelijke maatregel geldt voor de periode van 1 maart tot 30 april 2020. Deze periode kan worden verlengd als de crisis langer duurt. Je ontvangt een volledig maandbedrag van 1.291,69 euro per maand (1.614,10 euro als gezinshoofd). De uitkering is natuurlijk bedoeld voor jou en niet voor de vennootschap.

Bij jouw aanvraag mag je dus jouw eigen rekeningnummer opgeven maar je bent er niet toe verplicht. Heb je liever dat het bedrag aan jouw vennootschap wordt uitbetaald dan vul je het rekeningnummer van jouw onderneming in. Je bent vrij om zelf te kiezen. De fiscale fiche zal hoe dan ook aan jou zelf worden bezorgd en niet aan de vennootschap.

Hoe vraag ik mijn overbruggingsrecht aan?

Om als ondernemer te genieten van het overbruggingsrecht, dien je een aanvraag in bij jouw sociaal verzekeringsfonds.

Per post of per mail

Om je aanvraag in te dienen, gebruik je dit document. Vul het document verder aan, onderteken het en stuur dit naar jouw sociaal verzekeringsfonds. De contactgegevens van jouw fonds vind je terug op hun briefwisseling.

Verstuur je het document digitaal, vermeld dan duidelijk in het onderwerp van je e-mail “aanvraag overbruggingsrecht omwille van corona + jouw rijksregisternummer”.

Lukt het niet dit document te gebruiken, mail dan naar jouw sociaal verzekeringsfonds en vermeld het volgende:

  • in het onderwerp: aanvraag overbruggingsrecht omwille van corona + jouw rijksregisternummer (= klantnummer bij jouw fonds),
  • jouw naam, voornaam en woonplaats,
  • jouw ondernemingsnummer en de naam en zetel van je bedrijf,
  • de sector waarin je actief bent en schets hierbij kort de reden(en) waarom je jouw activiteiten moet onderbreken naar aanleiding van het coronavirus,
  • de periode van onderbreking: de datum waarop je stopt met je activiteiten en eventueel de datum waarop je je activiteiten hervat,
  • het bankrekeningnummer waarop jouw sociaal verzekeringsfonds jouw uitkering mag storten.

Geef in jouw e-mail ook een antwoord op volgende vragen: 

  • Heb je minstens één persoon ten laste (echtgenote, samenwonende, ouder, grootouder, kind,…)?
  • Oefen je tijdens de stopzetting of onderbreking van je zelfstandige activiteit een beroepsactiviteit uit? Of ben je nog mandataris of werkend vennoot in een andere vennootschap?
  • Krijg je tijdens de periode van onderbreking een vervangingsinkomen? Zo ja, vermeld dan over welke uitkering het precies gaat.

Ben je aangesloten bij één van onderstaande fondsen? Dan kan je jouw aanvraag ook online indienen. Klik op jouw sociaal verzekeringsfonds hieronder en dien je aanvraag onmiddellijk online in.

Bron: SBB Accountants & Adviseurs