PCS krijgt steun voor de uitbouw van een Afdeling Groen | Groen Groeien

Groen groeien is de vereniging voor Vlaamse tuinaannemers.
Ze verdedigt hun belangen, verenigt haar leden en zorgt voor commerciƫle en praktische voordelen. Word nu lid

Lid worden Ledenaanbod Login

Vragen of meer info nodig? Contacteer ons

PCS krijgt steun voor de uitbouw van een Afdeling Groen

Het Proefcentrum voor Sierteelt (PCS) in Destelbergen bouwt op vraag van de groensector een volwaardige Afdeling Groen uit. Minister voor Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege keurt daarvoor een jaarlijkse subsidie goed van 160.000 euro gedurende vijf jaar. “Dit laat PCS toe haar ambities waar te maken: de professionele groensector structureel ondersteunen om duurzaam, innovatief en toekomstgericht te werken aan een groener Vlaanderen”, stelt ze.

 PCS heeft al behoorlijk wat kennis en expertise in huis inzake onderhoudsarm groen, bijenvriendelijke planten, geveltuinen, het effect van groen op de gezondheid, alternatieven voor invasieve exoten, enzovoort. Dit heeft het opgebouwd via verschillende provinciale, PDPO-, Leader- en andere projecten. “We zijn blij dat deze kennis nu, dankzij de steun van de minister, verankerd kan worden in een eigen Afdeling Groen”, stelt voorzitter van PCS en gedeputeerde van Oost-Vlaanderen Alexander Vercamer.

De sector en de sectororganisaties zijn al langer vragende partij voor zo’n eigen afdeling. Het proefcentrum krijgt van tuinaannemers en openbare groendiensten regelmatig vragen over praktijkonderzoek, demonstraties en praktijkgerichte vorming. “Kwaliteitsvol groen in verstedelijkt Vlaanderen vergt immers een doordachte planning, een degelijke inrichting en een milieuvriendelijk onderhoud. Maar over die drie factoren hebben groenvoorzieners in de praktijk net het meeste vragen. In de Afdeling Groen willen we hen daar op een gestructureerde manier in ondersteunen”, klinkt het.

Tijdens de ronde tafel ‘Beter gepland, beter geplant’ die minister Schauvliege voor de groensector organiseerde, bleek al dat er bijzonder veel kennis in Vlaanderen aanwezig is, maar dat die kennis verspreid zit en onvoldoende uitgewisseld wordt. Daarom wil PCS een brug creëren tussen alle betrokkenen (onderzoek, beleid, projectontwikkelaars, siertelers, professionele groenvoorzieners, openbare groendiensten, enzovoort). Om dit te bewerkstelligen zal ze onderzoeksresultaten vertalen naar praktische oplossingen maar ook een lerend netwerk uitbouwen. Door alle actoren in een werkgroep samen te brengen, hoopt PCS bovendien de vorming van een gezamenlijke visie rond groenvoorzieningen te faciliteren.

Verder wil het proefcentrum de sector professionaliseren en verduurzamen, door technische praktijkkennis aan te leveren en daarbij de nadruk te leggen op nieuwe milieusparende technieken. Tot slot wil ze innovatie stimuleren, door onderzoeksvragen en kennis snel uit te wisselen en innovaties te demonstreren.

Inhoudelijk zal de nieuwe Afdeling Groen zich voornamelijk bezighouden met vier thema’s. Het eerste thema is plantkeuze in functie van gebruik of doel (vb. omgevingskwaliteit verbeteren (fijn stof, klimaatverandering, gezondheid, welzijn), biodiversiteit verhogen). Het tweede is vergroening van bebouwde gebieden met weinig plaats of andere problemen (vb. boomspiegel, zouttolerantie, droogtetolerantie). Het derde thema is correcte aanplant (aandacht voor bodem, hulpstoffen, plantsysteem en standplaats), en het vierde is onderhoud met minimale input (vb. nulgebruik gewasbescherming, snoei, bemesting).

“PCS engageert zich op deze manier om de groensector voldoende achtergrond en kennis te bieden om de uitdagingen van de toekomst aan te gaan: de vergroening van ons verstedelijkt Vlaanderen”, besluit Vercamer. Minister Joke Schauvliege bevestigt dat de nood aan ondersteuning groot is. “Er is al veel kennis, maar nu moeten we ze bundelen en clusteren om meer te realiseren op het terrein. Want kwaliteitsvol groen in de nabijheid is één van de speerpunten van mijn beleid. De voordelen ervan op vlak van gezondheid, klimaatadaptatie, enzovoort zijn intussen voldoende bewezen”, klinkt het.

De realisatie van groen in bebouwde gebieden vergt volgens Schauvliege echter een doordacht inzicht in de planning en aanleg ervan. “Vandaag wordt dat stuk van het ontwerp vaak stiefmoederlijk behandeld. Door alle stakeholders samen te brengen, inclusief architecten en projectontwikkelaars, kan een gezamenlijke visie rond duurzame groenvoorziening gecreëerd worden. Enkel zo kunnen we de groenvoorziening professionaliseren. En dat is ook wat dit project beoogt”, besluit ze.

Bron: VILT
Foto: AVBS

p1c3koig3p3802l499e1l5o5pv3i.jpg