Sociaal akkoord: Flexijobs mogelijk in tuinaanleg! | Groen Groeien

Groen groeien is de vereniging voor Vlaamse tuinaannemers.
Ze verdedigt hun belangen, verenigt haar leden en zorgt voor commerciële en praktische voordelen. Word nu lid

Lid worden Ledenaanbod Login

Vragen of meer info nodig? Contacteer ons

Sociaal akkoord: Flexijobs mogelijk in tuinaanleg!

Wat verandert er op sociaal vlak op 1 januari 2024?  

Op 12 december 2023 werd een nieuw sociaal akkoord voor land- en tuinbouw gesloten voor de periode 2023-2024. Dit akkoord werd op vrijdag 15/12 ondertekend. Een aantal zaken worden in de komende periode nog in reglementaire teksten opgenomen. We blijven even stilstaan bij de belangrijkste punten die vanaf 1 januari 2024 van toepassing zijn voor de tuinaanlegsector:  

  • Op 1 januari worden de minimum- en de reële lonen geïndexeerd met 1,83%. De aangepaste minimumlonen zijn reeds gepubliceerd en zijn beschikbaar.  
  • Flexijobs zijn mogelijk in de tuinaanlegsector vanaf 1 januari 2024.  
  • De bedienden zijn sinds 2023 toegevoegd aan het Paritair Comité voor de Tuinbouw. Zij kunnen ook vormingen volgen met terugbetaling van de loonkost aan de werkgever. Ook outplacement wordt opengesteld voor bedienden.     
  • Voor de bedienden die nauw betrokken zijn bij de werkzaamheden van de arbeiders, gelden dezelfde regels inzake flexibiliteit als voor de arbeiders. Dit houdt in dat de bedienden die leiding geven aan de arbeiders ook tot 11u/dag en tot 50u/ week kunnen werken zonder overurentoeslag.  
  • In 2024 geldt ook de mogelijkheid om werknemers 120 uren te laten werken buiten de normale planning. Deze uren zijn vrij van sociale bijdragen en niet onderworpen aan belastingen. Als werkgever betaal je alleen een heffing van 16,5% bovenop het loon. Deze uren worden met een afzonderlijke code vermeld op de loonbon en op de fiscale fiche.   

In ons sociaal akkoord van 12 december 2023 is er voor de werknemers in de tuinaanlegsector ook een koopkrachtpremie voorzien die voor de werknemer niet belastbaar is. Het gaat over een éénmalige premie die in december 2023 wordt toegekend onder de vorm van een consumptiecheque.  

Het gaat over een bedrag van 250 euro voor bedrijven met een positief bedrijfsresultaat (code 9901) in de fiscale boekhouding. Voor bedrijven waarvoor het bedrijfsresultaat over het jaar 2022 1,25x of 1,5x hoger is dan 2021, geldt er respectievelijk een koopkrachtpremie van 375 euro of 500 euro. Het totaal bedrag dat aan koopkrachtpremies wordt uitbetaald, mag niet meer bedragen dan 50% van de nettowinst van de onderneming.  

De erkende sociale secretariaten zullen hier ook over berichten. De bestelling van premie kan ook verlopen via jouw sociaal secretariaat. De specifieke punten uit dit akkoord (onder andere flexijobs) worden in volgend Groen Groeien Magazine, én op onze website uitgebreid besproken en toegelicht.  

Auteur: Chris Botterman, Hoofd Sociale Zaken Boerenbond