Tachograafgebruik transport tuinaanleg en -onderhoud: wijziging interpretatie vrijstelling | Groen Groeien

Groen groeien is de vereniging voor Vlaamse tuinaannemers.
Ze verdedigt hun belangen, verenigt haar leden en zorgt voor commerciële en praktische voordelen. Word nu lid

Lid worden Ledenaanbod Login

Vragen of meer info nodig? Contacteer ons

Tachograafgebruik transport tuinaanleg en -onderhoud: wijziging interpretatie vrijstelling

Momenteel ontvangen we berichten over controles op de openbare weg inzake tachograafgebruik bij leden-tuinaannemers. De interpretatie van de bestaande wetgeving hierover door politie en parket is gewijzigd. Zij baseren zich op Europese wetgeving en Europese rechtspraak.

Voertuigen met MTM max. 7,5 ton: wijziging tachograafvrijstelling voor het vervoer van materiaal

Sinds 2015 geldt de vrijstelling voor het vervoer van materiaal, apparatuur en machines die de bestuurder gebruikt voor zijn werkzaamheden in alle lidstaten van de Europese Unie. Bovendien wordt de straal waarbinnen zonder tachograaf gereden mag worden uitgebreid van 50 naar 100 km. De overige vereisten gelden nog steeds met name toegestane maximummassa niet meer dan 7,5 ton en het vervoer is niet de hoofdactiviteit van de vervoerder. Op juridisch vlak moet in geval van controle voor dit gedeelte van de vrijstelling niet meer verwezen worden naar artikel 6, d) van het KB van 9 april 2007. De correcte verwijzing is sinds 2 maart 2015 artikel 3, a) bis, van Verordening 561/2006.

Voertuigen met MTM meer dan 7.5 ton: wijziging interpretatie artikel 6, b) van het KB van 9 april 2007

Het artikel 6, b) van het KB van 9 april 2007 vermeld in het kader van vrijstelling tachograaf: “Voertuigen voor goederenvervoer voor landbouw-, tuinbouw-, bosbouw-, veeteelt- of visserijbedrijven die in het kader van hun eigen beroepsactiviteit worden gebruikt voor ritten binnen een straal van 100 km rond de vestigingsplaats van het bedrijf.” Ingevolge Europese rechtspraak stellen politie en parket dat de vrijstellingen restrictief dienen te worden geïnterpreteerd. Hierin stelt men: “Aangezien ‘tuinbouw’ niet is gedefinieerd moet men rekening houden met de taalkundige betekenis. Deze omschrijft tuinbouw als het bedrijf voor het telen van consumptiegewassen zoals groenten, fruit, bloemen en heesters. Tuinaanleg- en onderhoud vallen hier niet onder, behalve wanneer de aannemer bomen en andere planten vervoert die hij zelf heeft gekweekt.” We raden onze leden-tuinaannemers aan om voor het transport van o.a. werfmateriaal en -machines met vrachtwagens met een MTM van meer dan 7,5 ton steeds de bestuurderskaart te gebruiken. Ook wanneer het vervoer niet de hoofdactiviteit is van de chauffeur.