Terugbetaling n.a.v. de overgang van eurovignet naar kilometerheffing | Groen Groeien

Groen groeien is de vereniging voor Vlaamse tuinaannemers.
Ze verdedigt hun belangen, verenigt haar leden en zorgt voor commerciƫle en praktische voordelen. Word nu lid

Lid worden Ledenaanbod Login

Vragen of meer info nodig? Contacteer ons

Terugbetaling n.a.v. de overgang van eurovignet naar kilometerheffing

  • Eurovignetten uitgegeven vanaf 1 november 2015

De kilometerheffing zal van start gaan op 1 april 2016. Daarom wordt de geldigheidsduur van de nieuwe eurovignetten die worden aangevraagd of verlengd vanaf 1 november 2015 automatisch beperkt tot 1 april 2016.

Er volgt na 1 april 2016 een automatische terugbetaling van het aantal dagen van de laatste lopende maand, zijnde april 2016.

Een voorbeeld:

Als het eurovignet jaarlijks op 15 november 2015 verlengd wordt, dan zal er deze keer geen eurovignet voor een volledig jaar aangerekend worden, maar slechts een eurovignet voor een periode van 5 maanden. Elke periode van een maand die begonnen is voor 1 april 2016 wordt aangerekend. Men betaalt voor de verlenging dus 5/12 van het toepasselijke jaarvignet. Aangezien het eurovignet slechts geldig zal zijn tot 1 april 2016, en de verlenging loopt t.e.m. 14/4/2016, heeft men voor 14 dagen te veel betaald. Er zal automatisch (zonder aanvraag) een bedrag teruggestort worden dat overeenstemt met 14/365 van het toepasselijke jaarvignet.

Opgelet:

Als iemand na 1 april 2016 nog gebruik zal maken van het eurovignetwegennet (in Nederland, Luxemburg, Denemarken of Zweden), dan moet voor de gewenste periode een nieuw eurovignet aangevraagd worden, zoniet bestaat het risico op beboeting in het buitenland.

Dit vignet kan aangekocht worden in een van de verkooppunten langs de weg of online ophttp://www.eurovignettes.eu

  • Eurovignetten uitgegeven vóór 1 november 2015

Voor eurovignetten die zijn uitgegeven vóór 1 november 2015 kan een terugbetaling aangevraagd worden voor de resterende geldigheidsduur na 1 april 2016.

De terugbetaling kan gevraagd worden vanaf 1 januari 2016 tot en met 30 april 2016. Hier is geen bewijslast aan verbonden en er zullen geen administratiekosten in rekening worden gebracht. De aanvraag kan on-line gebeuren via het digitaal loket of via het daartoe bestemde formulier.

Een voorbeeld:

Een eurovignet is geldig van 15/8/2015 t.e.m. 14/8/2016. Op eenvoudige aanvraag wordt de periode van 1/4/2016 t.e.m. 14/8/2016 terugbetaald. De aanvraag kan gebeuren vanaf 1 januari 2016 t.e.m. 30 april 2016.

Opgelet: 

Wie om terugbetaling heeft gevraagd, maar na 1 april 2016 nog wil gebruik maken van het eurovignetwegennet (in Nederland, Luxemburg, Denemarken of Zweden) moet een nieuw eurovignet aanvragen, zoniet bestaat het risico op beboeting in het buitenland.

Dit vignet kan aangekocht worden in een van de verkooppunten langs de weg of online op http://www.eurovignettes.eu