Toch nog woningen van 5 jaar oud renoveren aan 6%! | Groen Groeien

Groen groeien is de vereniging voor Vlaamse tuinaannemers.
Ze verdedigt hun belangen, verenigt haar leden en zorgt voor commerciƫle en praktische voordelen. Word nu lid

Lid worden Ledenaanbod Login

Vragen of meer info nodig? Contacteer ons

Toch nog woningen van 5 jaar oud renoveren aan 6%!

Concreet zou dit betekenen dat enkel bij voltooiing van de werken in 2015, de 5-jarige voorwaarde nog kan worden toegepast, alsook bij de effectief betaalde voorschotten in 2015. Wanneer de werken aanvangen in 2015 en worden voltooid in 2016, dient rekening gehouden te worden met de 10-jarige ouderdomstermijn. Voor woningen die tussen de 5 en 10 jaar oud zijn, is de timing van de werken dan ook cruciaal. Worden de werken laattijdig beëindigd (mogelijks door overmacht), betekent dit namelijk een extra btw-kost van 15%.

De Minister van Financiën heeft echter op de valreep voorzien in overgangsmaatregelen die toelaten om ook na 31 december 2015 het btw-tarief van 6% te kunnen genieten bij woningen die ouder zijn dan 5 en jonger van 10 jaar. 

Onder de volgende voorwaarden kan nog van het verlaagd btw-tarief van 6% btw worden genoten vanaf 2016:

 1. De woning moet voor het eerst in gebruik zijn genomen in de loop van 2007, 2008, 2009 of 2010. Voor woningen die vanaf 1 januari 2016 5 jaar oud zijn, moet dan ook het 21% btw-tarief worden toegepast;
   
 2. Op 31 december 2015 moet zijn voldaan aan alle toepassingsvoorwaarden om van het verlaagd btw-tarief voor renovatie van privéwoningen te kunnen genieten (bv. het moet gaan om een verbouwing en geen nieuwbouw, de woning moet hoofdzakelijk privé worden gebruik, enz.);
   
 3. De factuur voor de uitvoering van de werken moet uiterlijk op 31 december 2017 worden uitgereikt;
   
 4. Afhankelijk van de aard van de werken moet:
 • de overeenkomst over de concrete werken gesloten zijn uiterlijk op 31 december 2015. De vaste datum van de overeenkomst moet bovendien kunnen worden aangetoond. Dit kan wanneer de overeenkomst vaste dagtekening heeft (bv. bij een notariële akte), maar kan ook doordat de aannemer een kopie van de overeenkomst bezorgt aan het btw-controlekantoor uiterlijk op 31 december 2015; ofwel
   
 • de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning met betrekking tot de concrete werken ingediend zijn uiterlijk op 31 december 2015. Het door de gemeente afgeleverde ontvangstbewijs kan deze datum bewijzen alsook het bewijs van de aangetekende verzending of bewijs van digitale indiening; ofwel
   
 • het meldingsformulier inzake de stedenbouwkundige meldingsplicht met betrekking tot de concrete werken ingediend zijn uiterlijk op 31 december 2015. Het door de gemeente afgeleverde ontvangstbewijs kan deze datum bewijzen alsook het bewijs van de aangetekende verzending of bewijs van digitale indiening
   

Zowel de dienstverrichter als de ontvanger moeten bij een eventuele btw-controle kunnen aantonen dat aan de vier voorwaarden is voldaan. Het is hierbij van belang dat de overeenkomst voldoende gedetailleerd en gespecificeerd moet zijn. Een algemene overeenkomst over de toekomstige uitvoering van onbepaalde werken is niet voldoende, evenmin als een offerte.

Wel opgelet!  De btw-controlekantoren zijn gesloten vanaf 25 december 2015 tot en met 3 januari 2016. Wanneer de aannemer in die periode een kopie van de overeenkomst aan zijn bevoegde btw-controlekantoor wil overmaken, dient men deze per aangetekende zending te versturen uiterlijk op 31 december 2015.

Wanneer er werken worden uitgevoerd waarbij er onzekerheid bestaat dat de werken wel effectief zullen beëindigd worden nog uiterlijk 31 december 2015 (bv. wegens slechte weersomstandigheden) en de woning is tussen de 5 en 10 jaar oud, is het eveneens aan te raden de overeenkomst over te maken aan de btw-controle om mogelijke discussie te vermijden.

Bron: SBB