Tuinaannemers mogen bijscholing fytolicentie niet vergeten | Groen Groeien

Groen groeien is de vereniging voor Vlaamse tuinaannemers.
Ze verdedigt hun belangen, verenigt haar leden en zorgt voor commerciële en praktische voordelen. Word nu lid

Lid worden Ledenaanbod Login

Vragen of meer info nodig? Contacteer ons

Tuinaannemers mogen bijscholing fytolicentie niet vergeten

België telt vandaag iets meer dan 76.000 fytolicentiehouders, waarvan ongeveer 53.580 Vlamingen. De meest voorkomende licentie is de P2-licentie voor professionele gebruikers, waaronder tuinaannemers. In België gaat het om 63.200 mensen of bijna 45.000 in Vlaanderen. De Vlaamse landbouwadministratie waarschuwt de licentiehouders evenwel om tijdig de bijscholingen te volgen die nodig zijn voor de verlenging van hun licentie. Vandaag heeft slechts acht procent onder hen alle nodige vormingen al gevolgd, terwijl de eerste licenties al in september 2019 verlopen.

Voor het professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is sinds november 2015 een fytolicentie vereist. Er zijn vier verschillende types fytolicentie. Afhankelijk van het type licentie, mag je fytoproducten kopen en gebruiken, heb je recht op toegang en beheer van het spuitlokaal of mag je zelfs voorlichten distribueren. Iemand die houder is van een P3-fytolicentie mag deze zes handelingen uitvoeren. Voor de tuinaannemers is de fytolicentie P2 van belang. Met een P2-fytolicentie kan je fytoproducten kopen en hanteren en heb je recht tot toegang en beheer van het fytolokaal. De fytolicentie P1 (voor werknemers in de tuinaanlegsector) geeft slechts recht tot toegang van het fytolokaal en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

Ongeveer 70 procent van alle fytolicenties werd uitgereikt in het Vlaamse landsgedeelte. In totaal gaat het om 53.581 personen waarvan bijna 45.000 een P2-licentie in zijn bezit heeft (84%). De P1-licentie voor ‘assistent professioneel gebruik’ werd slechts aan 4.800 personen uitgereikt (9%). De licentie voor ‘distributie en voorlichting’ ging naar zo’n 2.100 aanvragers. Zo’n fytolicentie blijft in totaal zes jaar geldig en kan automatisch verlengd worden als de licentiehouder binnen de geldigheidsduur voldoende bijscholingen heeft gevolgd.

Het type licentie bepaalt het aantal opleidingen dat je moet volgen. Voor P1-licentiehouders gaat het om drie bijscholingen, P2-houders moeten vier vormingssessies bijwonen en voor mensen met een P3-licentie gaat het om zes sessies. In Vlaanderen had tot april 2018 slechts 8 procent (4.140) van de fytolicentiehouders alle bijscholingen gevolgd nodig zijn. “Opvallend is wel dat slechts 52 procent (27.340 mensen) al één of meerdere opleidingen heeft gevolgd, terwijl al vanaf september volgend jaar de eerste licenties komen te vervallen. Voor de P2-fytolicenthouders moeten er nog meer dan 11.200 mensen starten met hun eerste bijscholing. Er is dus nog werk aan de winkel”, waarschuwt het Departement Landbouw en Visserij. Het overgrote deel van de houders is actief in de landbouwsector (52%), gevolgd door tuinbouw (17%) en tuinaanleg (15%).

Groen Groeien voorziet tijdens het komende najaar en de winter in het studieprogramma vier regionale fytolicentieopleidingen voor de leden. De opleidingsdata worden bekendgemaakt via deze website onder 'activiteiten' en via het septembernummer van het Groen Groeien Magazine.

Bron: VILT
Beelden: AVBS

Meer informatie: Geldigheidsduur raadplegen via onderstaande link