Tuinen zijn de belangrijkste voedselbron voor bestuivende insecten in steden en dorpen | Groen Groeien

Groen groeien is de vereniging voor Vlaamse tuinaannemers.
Ze verdedigt hun belangen, verenigt haar leden en zorgt voor commerciële en praktische voordelen. Word nu lid

Lid worden Ledenaanbod Login

Vragen of meer info nodig? Contacteer ons

Tuinen zijn de belangrijkste voedselbron voor bestuivende insecten in steden en dorpen

Privétuinen in de stad zijn met voorsprong de belangrijkste voedselbron voor bestuivende insecten in steden en dorpen. De studie door de Universiteit van Bristol in het Journal of Ecology, heeft gemeten hoeveel nectar wordt geproduceerd in stedelijke gebieden. Daaruit blijkt dat de overgrote meerderheid afkomstig is van stedelijke tuinen, in totaal gaat het gemiddeld om zo'n 85 procent.

Een theelepel nectar per dag

De resultaten toonden aan dat drie gemiddelde tuinen samen dagelijks een theelepel nectar produceren. Een theelepel nectar kan gezien worden als het equivalent van een ton voedsel voor een volwassen mens. Reken dus maar snel uit hoeveel bestuivende insecten kunnen overleven van deze ene theelepel nectar. Deze 3 gemiddelde tuinen zorgen er rechtstreeks voor dat duizenden bijen van voedsel voorzien worden. En hoe meer bijen en andere bestuivende insecten kunnen vliegen, hoe groter de diversiteit aan flora en fauna in steden en dorpen.

Cruciale rol voor tuinen

“De hoeveelheid en diversiteit van nectar op het platteland was al gemeten, maar nog niet die in de stad”, zegt ecoloog Nicholas Tew, hoofdauteur van de studie. “We hadden natuurlijk wel verwacht dat tuinen een belangrijke bron van nectar zouden zijn, maar hadden niet gedacht dat het overwicht zo overweldigend zou zijn. Onze bevindingen onderstrepen de cruciale rol die tuinen spelen bij het ondersteunen van bestuivers en het bevorderen van de biodiversiteit in stedelijke gebieden.”

Daarnaast vonden de onderzoekers dat het aanbod van nectar in stedelijke landschappen diverser is dan in landbouwgebied of natuurreservaten. Dit is toch een opvallende vaststelling. Bijna een derde van de oppervlakte in de bestudeerde stedelijke gebieden bestaat uit privétuinen. Dat is ongeveer zes keer zoveel als parken en veertig keer de oppervlakte van volkstuinen.

Belang van tuinaannemers en tuinarchitecten

“Het onderzoek illustreert de grote rol die de doorsnee tuinder speelt bij het behoud van bestuivers, aangezien er zonder tuinen veel minder voedsel zou zijn voor bijen, wespen, vlinders, motten, vliegen en kevers”, zegt Tew. “Het is van vitaal belang dat nieuwe woonwijken tuinen omvatten en ook belangrijk voor tuinders om te proberen zorgen dat hun tuinen zo goed mogelijk zijn voor bestuivers.”

Tuinaannemers en tuinarchitecten kunnen de tuin zo inrichten dat het er zeer goed uitziet en biodivers is. Een strakkere tuin kan perfect samengaan met een biodiverse tuin die voldoende en gevarieerd nectar kan voorzien gedurende het volledige seizoen. Dat kan onder meer door nectarrijke bloemen te planten, verharding weg te halen, bepaalde stroken minder frequent te maaien,... Inzetten op de prachtige tuinen voor een biodiversere toekomst loont, de bijen en andere bestuivende insecten zijn je dankbaar!