Uniek akkoord om verspreiding van Covid-19 tegen te gaan | Groen Groeien

Groen groeien is de vereniging voor Vlaamse tuinaannemers.
Ze verdedigt hun belangen, verenigt haar leden en zorgt voor commerciële en praktische voordelen. Word nu lid

Lid worden Ledenaanbod Login

Vragen of meer info nodig? Contacteer ons

Uniek akkoord om verspreiding van Covid-19 tegen te gaan

Op initiatief van Boerenbond en AVBS-Groen Groeien bereikten de sociale partners een uniek akkoord. Wij zijn de enige sector in België die met de vakbonden afspraken maakte over de collectieve testing van medewerkers en over het meten van de lichaamstemperatuur. Ook over een eventuele quarantaine werd een voorstel aanvaard.

"Het is belangrijk om alles in het werk te stellen opdat de werknemers in veilige omstandigheden kunnen werken opdat de werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd."

Akkoord met de sociale partners In het paritair comité voor het Tuinbouwbedrijf werd een akkoord bereikt over de volgende punten:

Checklists aanvaard

In het paritair comité zijn vijf fiches goedgekeurd over veilig werken in de land- en tuinbouw in deze Covid-19-periode. Deze fiches zijn besproken met de FOD WASO (Federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg), de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk ... Er is een fiche voor landbouw, tuinbouw en tuinaanleg. Deze fiches zijn gepubliceerd op de website van de FOD WASO als een ‘bovenbouw’ bij de Generieke Gids. Daarnaast hebben wij afgesproken om deze fiches op te nemen in een collectieve arbeidsovereenkomst (cao). Deze fiches zijn een hulpmiddel voor de bedrijven om extra veiligheidsmaatregelen te treffen.

Temperatuurmeting mogelijk

Temperatuurmetingen zijn mogelijk indien de gegevens niet worden opgeslagen of bijgehouden. Wanneer er een verhoogde temperatuur wordt vastgesteld, wordt een huisarts verwittigd. Wij hebben begin juli een cao afgesloten waarin preventieve en periodieke temperatuurmetingen mogelijk worden gemaakt, mits het akkoord van de overlegorganen binnen de onderneming en – bij gebrek hieraan – mits het individuele akkoord van de betrokken werknemers. Wij zullen aan de minister van Werk de algemeen verbindend verklaring van deze cao vragen.

Preventie om problemen te voorkomen

Het akkoord dat met de vakbonden werd afgesloten, is zeer belangrijk. Wij nemen als sector onze verantwoordelijkheid zodat er bij werkzaamheden in onze groene sectoren geen extra risico’s ontstaan. Het is daarom dat de preventieve en periodieke temperatuurmetingen en de mogelijkheid om collectief te kunnen testen vóór de huisvesting betrokken wordt, essentieel zijn. Wij doen een oproep aan onze leden om de fiches nauwgezet toe te passen. Al deze afspraken zijn essentieel om te voorkomen dat een volledig bedrijf of een regio in lockdown zou worden geplaatst. Door een goede preventie kunnen we veel problemen voorkomen.  

Chris Botterman, Hoofd Sociale Zaken Boerenbond.

Raadpleeg hieronder de preventiechecklist voor tuinaanleg: