Update: periodieke keuring landbouwtractoren | Groen Groeien

Groen groeien is de vereniging voor Vlaamse tuinaannemers.
Ze verdedigt hun belangen, verenigt haar leden en zorgt voor commerciƫle en praktische voordelen. Word nu lid

Lid worden Ledenaanbod Login

Vragen of meer info nodig? Contacteer ons

Update: periodieke keuring landbouwtractoren

Vanaf 1 mei moeten sommige tractoren, net zoals andere voertuigen naar de periodieke keuring. Deze verplichting wordt gefaseerd ingevoerd.

Wie hoeft niet naar de keuring?

  • Tractoren met een maximaal toegelaten massa (MTM) van meer dan 3500 kg, uitsluitend voor professioneel of privégebruik in de landbouw, tuinbouw, bosbouw of visteelt blijven vrijgesteld van de periodieke keuring.
  • Ook tractoren met een MTM van meer dan 3500 kg die door wegbeheerders of hun aannemers gebruikt worden voor het onderhoud van wegen of voor winterdiensten zijn vrijgesteld van de periodieke keuring.
  • Ten slotte zijn ook kleinere tractoren, met een MTM van maximaal 3500 kg, niet onderworpen aan de periodieke keuring.

Wanneer naar de keuring?

Vanaf 1 mei zijn tractoren die niet onder de vrijstelling vallen principieel onderworpen aan de periodieke keuring. Er geldt wel een overgangsperiode zodat …

  • tractoren waarvan de eerste inschrijving dateert vanaf 1 januari 2007 vóór 1 november 2014 naar de keuring geweest moeten zijn;
  • tractoren waarvan de eerste inschrijving dateert vanaf 1 januari 2002 tot en met 31 december 2006 vóór 1 mei 2015 naar de keuring geweest moeten zijn;
  • tractoren waarvan de eerste inschrijving dateert van vóór 1 januari 2002 vóór 1 november 2015 naar de keuring geweest moeten zijn.

In het KB staat dat tweejaarlijkse controles worden ingevoerd voor de tractoren met een MTM van meer dan 3,5 ton en minder dan 7,5 ton. Voor de voertuigen boven de 7,5 ton geldt een jaarlijkse controle. Tractoren met een MTM lager dan 3,5 ton zijn vrijgesteld van deze verplichting.

Gevolgen voor brandstofgebruik

Tractoren die principieel onderworpen zijn aan de periodieke technische keuring mogen niet langer rode diesel voor industriële en commerciële  doeleinden gebruiken.

Accijnsregeling voor gemengd gebruik landbouwtractoren

Een nieuw KB bepaalt welke regels m.b.t. het brandstofgebruik nageleefd moeten worden in het kader van het zgn. 'gemengd gebruik'. Als lid vind je gedetailleerde informatie hierover in het tweede nummer van het GG-magazine en het nummer 10 van Sierteelt&Groenvoorziening.

Tekst: Jan Vancayzeele,
Foto's: AVBS

p2425-foto-traktor-1.JPG