Vereenvoudiging procedure voor de aanvraag van tijdelijke werkloosheid | Groen Groeien

Groen groeien is de vereniging voor Vlaamse tuinaannemers.
Ze verdedigt hun belangen, verenigt haar leden en zorgt voor commerciële en praktische voordelen. Word nu lid

Lid worden Ledenaanbod Login

Vragen of meer info nodig? Contacteer ons

Vereenvoudiging procedure voor de aanvraag van tijdelijke werkloosheid

Sinds de uitbraak van het coronavirus voerde de overheid allerhande maatregelen in om jou als werkgever te ontlasten. Eén van deze maatregelen is de tijdelijke werkloosheid.

Vereenvoudigde procedure

Waar aanvankelijk twee vormen van tijdelijke werkloosheid bestonden (één voor overmacht en de andere om wille van economische redenen) werden de procedures intussen sterk vereenvoudigd. Elke vorm van tijdelijke werkloosheid te wijten aan het coronavirus wordt beschouwd als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

Heb je reeds een lopende regeling van tijdelijke werkloosheid om economische redenen? Dan mag je ervoor opteren om die lopende regeling te handhaven. Je mag echter ook kiezen om voor de periode vanaf 13 maart 2020 over te stappen naar de regeling van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

Wanneer ontvangt jouw werknemer een extra vergoeding naast de werkloosheidsuitkering?

Wanneer jouw werknemer tijdelijk werkloos gesteld wordt wegens overmacht dan ontvangt hij vanaf 13 maart 2020 bovenop de normale werkloosheidsuitkering een bedrag van 5,63 euro per dag.

Meer informatie?

Voor meer informatie over de wijzigingen over de tijdelijke werkloosheid kan je terecht bij jouw sociaal secretariaat. Ook op de website van de RVA kun je terecht voor meer informatie over de vereenvoudigde formaliteiten voor werkgever en werknemer.

Bron: SBB Accountants & Adviseurs