Verkoopverbod voor glyfosaat aan particulier volgt nog | Groen Groeien

Groen groeien is de vereniging voor Vlaamse tuinaannemers.
Ze verdedigt hun belangen, verenigt haar leden en zorgt voor commerciële en praktische voordelen. Word nu lid

Lid worden Ledenaanbod Login

Vragen of meer info nodig? Contacteer ons

Verkoopverbod voor glyfosaat aan particulier volgt nog

Sedert vorige zomer is het voor niet-professionelen verboden om onkruid te bestrijden met glyfosaat. Het verbod kwam er uit voorzorg en met het oog op mogelijke schadelijke effecten voor gezondheid en milieu. Anders dan het gebruik is de verkoop van glyfosaat federale materie zodat tuincentra en doe-het-zelf-zaken niet verplicht zijn om onkruidbestrijders met deze actieve stof uit de rekken te halen. Federaal minister Denis Ducarme wil daar nog voor de zomer verandering in brengen. Met een 5-stappenplan voor een gezonde tuin dat in een nieuwe brochure gegoten is, helpt de Belgische Tuincentra Vereniging de consument op een duurzame wijze tuinieren.

Vorige zomer besliste de Vlaamse regering om particulier gebruik van de onkruidverdelger glyfosaat te verbieden. Er gold toen al een verbod op pesticidengebruik door openbare besturen en op (sport- en speel)terreinen gebruikt door kwetsbare groepen zoals kinderen. Professionelen zoals landbouwers en tuinaannemers, die over een fytolicentie beschikken, mogen glyfosaat nog gebruiken. Het gebruiksverbod voor particulieren kwam er naar aanleiding van de twijfels die rezen over de veiligheid van glyfosaat in de aanloop naar de Europese markttoelating. Ondertussen is er weer volop werk in de tuin, en kan de consument in de verleiding komen om alsnog Roundup of andere glyfosaat-producten aan te schaffen. Sommige tuincentra en doe-het-zelf-zaken verkopen de onkruidbestrijder nog uit stock. Dat is niet verboden want het is aan de federale en niet de Vlaamse overheid om een einde te maken aan de verkoop. Vooralsnog is dat niet gebeurd, maar federaal minister Denis Ducarme wil daar tegen de zomer verandering in brengen.

De Belgische Tuincentra Vereniging (BTV) laat weten dat sommige verkooppunten van vandaag op morgen gekapt hebben met glyfosaat, terwijl andere aan stockverkoop doen. “Glyfosaat wordt nergens meer actief gepromoot want iedereen weet dat het gaat verdwijnen”, zegt BTV-secretaris Luk Nuytten. Particulieren die hun toevlucht zoeken tot stockverkoop of internetverkoop van glyfosaat, kunnen zich in tuincentra informeren over de milieuvriendelijke alternatieven. De brochure ‘In vijf stappen naar een gezonde tuin’ helpt bij die andere aanpak.

“De nieuwe brochure is ondertussen gedrukt en verspreid via al onze leden-tuincentra”, zegt Nuytten. Onkruid kan je voor zijn door een dichte beplanting of bodembedekker in de border bijvoorbeeld, of je moet het te lijf gaan door wieden, harken, branden, enz. Chemische bestrijdingsmiddelen zijn een laatste uitweg. Grootmoedermiddeltjes zoals azijn, zout of bleekwater zijn uit den boze wegens schadelijk voor het milieu, en vaak ook voor de tuinplanten. “Vraag advies aan je tuincentrum”, voegt de secretaris van de sectorfederatie er nog aan toe. Minister van Omgeving Joke Schauvliege is opgezet met de brochure. Zelf ondersteunt ze de omschakeling door op zaterdag 21 april een inzameling van oude pesticiden te organiseren op de recyclageparken.

Bron: De Standaard / VILT