Vlaams onderzoek voor zwemvijvers nodig, vul nu enquête in! | Groen Groeien

Groen groeien is de vereniging voor Vlaamse tuinaannemers.
Ze verdedigt hun belangen, verenigt haar leden en zorgt voor commerciële en praktische voordelen. Word nu lid

Lid worden Ledenaanbod Login

Vragen of meer info nodig? Contacteer ons

Vlaams onderzoek voor zwemvijvers nodig, vul nu enquête in!

 Vul de enquete in!

Deze korte enquête is een initiatief van het Proefcentrum voor Sierteelt en Universiteit Gent. Met deze bevraging willen ze uw input vragen bij het definiëren van onderzoeksnoden inzake zwemvijvers, die ze willen verwerken in een TETRA projectvoorstel (in te dienen bij TETRA-VLAIO uiterlijk 1/2/2022).

Deze bevraging zal ongeveer 5 minuten van uw tijd in beslag nemen. Gelieve deze in te vullen vóór vrijdag 21 januari 2022. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld door de projectpartners. 

Nieuwe poging tot (broodnodig) zwemvijveronderzoek

De sector van de zwemvijverbouwers heeft nood aan een duidelijke wetgeving in Vlaanderen. Tot op heden is die onvoldoende aanwezig. Een belangrijke stap is een onderzoeksproject opstarten toegepast op de Vlaamse situatie. Op die manier kan de overheid zich baseren op accurate cijfers die als basis kunnen dienen voor wetgeving.

De universiteit van Gent en PCS sloegen al twee keer de handen in elkaar om zo’n broodnodig project op poten te zetten, maar vingen al evenveel keer bot bij de zoektocht naar subsidies. De sector zou te klein zijn en er is geen brede vraag naar onderzoek, zijn enkele van de (onterechte) kritieken.

Het zwemvijvercongres in Albufeira, met vertegenwoordiging vanuit de universiteit Gent, was het ideale aanknopingspunt voor een nieuwe ultieme poging. Om aan te tonen dat onderzoek wel degelijk nodig is en de vraag wél leeft in de sector, lanceren de onderzoekspartners een sectorbevraging. Op deze manier kan voldoende informatie verzameld worden, en kan het onderzoek een bepaalde richting krijgen op basis van de input vanuit de sector.