VLAREM 3 legt verbrandingsverbod in openlucht op | Groen Groeien

Groen groeien is de vereniging voor Vlaamse tuinaannemers.
Ze verdedigt hun belangen, verenigt haar leden en zorgt voor commerciƫle en praktische voordelen. Word nu lid

Lid worden Ledenaanbod Login

Vragen of meer info nodig? Contacteer ons

VLAREM 3 legt verbrandingsverbod in openlucht op

De Vlaamse regering heeft de laatste Vlaremtrein van deze legislatuur goedgekeurd. Zeer belangrijk voor tuinaannemers vormt de invoering van een algemeen verbrandingsverbod in de openlucht.

Verbrandingsverbod in openlucht

Verbranden in de openlucht van welke stoffen dan ook wordt verboden over het hele Vlaamse grondgebied. Met dit verbod wil de Vlaamse overheid de uitstoot van fijn stof aanpakken.

Wanneer mag je toch verbranden in de openlucht?

Je mag in een aantal gevallen wel vuur in open lucht maken:

  •   in het kader van bosbeheer;
  •   als een beheermaatregel wanneer afvoer of verwerking ter plaatse van het biomassa-afval niet mogelijk is;
  •   als fytosanitaire maatregel.

Een tuinaannemer met nevenactiviteit boomkwekerij mag in de openlucht plantaardige afvalstoffen verbranden die afkomstig zijn van zijn eigen boomkwekerijwerkzaamheden, wanneer afvoer of verwerking ter plaatse van het biomassa-afval niet mogelijk is of als dat vanuit fytosanitair oogpunt noodzakelijk is.

Wanneer gaat het verbrandingsverbond in?

Na deze definitieve goedkeuring is het wachten op publicatie in het Belgisch Staatsblad. Aangezien het om een zeer lijvig besluit gaat, kan de publicatie enkele maanden op zich laten wachten. Het besluit zal dus vermoedelijk pas na de zomer in werking treden.

Bron: Sierteelt & Groenvoorziening