Volg vanmiddag webinar over bodemzorg als onderdeel van de grondverzetsregeling! | Groen Groeien

Groen groeien is de vereniging voor Vlaamse tuinaannemers.
Ze verdedigt hun belangen, verenigt haar leden en zorgt voor commerciële en praktische voordelen. Word nu lid

Lid worden Ledenaanbod Login

Vragen of meer info nodig? Contacteer ons

Volg vanmiddag webinar over bodemzorg als onderdeel van de grondverzetsregeling!

De grondverzetsregeling is er op gericht om de verplaatsing van bodemverontreiniging als gevolg van grondwerken te voorkomen. De laatste jaren groeit echter het besef dat een gezonde bodem meer nodig heeft dan alleen het beheersen van bodemverontreiniging. Onze bodem vervult namelijk belangrijke economische, maatschappelijke en ecologische functies waaronder voedsel- en biomassaproductie, bron van grondstoffen, waterhuishouding, habitat voor biodiversiteit, … Deze functies worden ook ecosysteemdiensten genoemd. We spreken van gezonde bodem wanneer deze in staat is om die ecosysteemdiensten te vervullen.

Met het project 'Bouwen op/aan gezonde bodem' sloegen Grondbank, Immoterrae, Vlaco, GLDC en VCB de handen in mekaar en dit met de gewaardeerde steun van Vlaanderen Circulair en OVAM. Hun missie : de verschillende stakeholders betrokken bij grondwerken, bewust maken van het belang van een gezonde bodem en concrete oplossingen aanreiken om bodemzorg te integreren in de uitvoering van grondwerken.

Tijdens dit sensibiliseringsevent zullen de resultaten van dit project worden voorgesteld. De verschillende sprekers reiken u tips & tricks aan om bodemzorg concreet te integreren in uw project en dit vanaf de ontwerpfase en doorheen.

Programma

InleidingBodemzorg – de grondverzetsregeling als kapstok – Andy Heurckmans – Grondbank vzw

Andy blikt terug op het project ‘Bouwen op/aan gezonde bodem’ en benadrukt het belang van een multidisciplinaire aanpak binnen het kader van de grondverzetsregeling.

Bodembewust bouwen: bodemzorg als hefboom voor toekomstgericht bouwen – Elisa Vermeulen - Ossiado

Hoe kan ik het potentieel en de beperkingen van de ondergrond als troef inzetten voor mijn bouw- of (her)ontwikkelingsproject én bovendien kosten besparen.  Elisa legt uit hoe we de transitie kunnen maken van een versnipperde, specialistische benadering naar een gecoördineerde en holistische aanpak die oog heeft voor de veelheid aan functies die de bodem zal vervullen, met concrete tips doorheen het ganse bouwproces.

Uitvoering van grondwerken : preventieve en  optimaliserende maatregelen als garantie voor een gezonde bodem – Joris Vanderhallen – Grondbank vzw

Grondwerkers en groenvoorzieners hebben niet steeds dezelfde belangen bij de uitvoering van de werken. Toch is de kwaliteit van de bodem na de uitvoering van de werken een voorwaarde voor een geslaagd project en een tevreden eigenaar. Een goede, gezonde bodem heeft meer nodig dan enkele bijkomende analyses. Welke eenvoudige ingrepen tijdens de uitvoering kunnen mij helpen om een goed eindresultaat te bereiken? Joris reikt concrete tips en tricks aan. 

Bodemzorg in infrastructuurprojecten – geen utopie – Ilka Van Geel – Aquafin nv

Ilka illustreert aan de hand van concrete voorbeelden dat de visie van de opdrachtgever een hefboom kan zijn voor een gezonde bodem. Aquafin besteedt vandaag reeds aandacht aan bodemverdichting, waterdoorlatendheid, geschikte bodem voor boomaanplantingen, enz…

Inschrijven is gratis en kan via onderstaande knop